TT-Huế: Miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

18/10/2021 18:30 GMT+7
Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện miễn, giảm tiền nước sạch sinh hoạt nhằm hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ngày 18/10, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Theo đó, phương án miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt được thực hiện theo từng đối tượng, gồm: Hộ nghèo và cận nghèo dân tộc thiểu số; các cơ sở được sử dụng làm nơi cách ly tập trung; các khu vực nằm trong vùng phong tỏa, vùng cách ly y tế.

TT-Huế: Miễn, giảm tiền nước sinh hoạt cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện miễn, giảm tiền nước sạch sinh hoạt nhằm hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Ảnh: HueWACO.

Cụ thể, tỉnh miễn 100% tiền sử dụng nước sinh hoạt 2 tháng cho kỳ ghi tháng 10 và 11 năm 2021 đối với 5.860 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc thiểu số (không vượt quá 1,2 lần lượng sử dụng bình quân tháng 8, 9 năm 2021).

Đối với 2021 đối với các khu vực xã, phường, thôn, tổ dân phố… có thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tính từ ngày 1/8/2021 đến ngày 30/9/2021 được giảm 10% tiền nước sinh hoạt sử dụng 2 tháng cho kỳ ghi tháng 10 và tháng 11 năm 2021.

Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thực hiện giảm 30% tiền nước sử dụng 3 tháng cho kỳ ghi tháng 10, 11, 12 năm 2021 đối với các khu vực cách ly tập trung của tỉnh ((không bao gồm cơ sở lưu trú có thu phí cách ly).

Sau ngày 31/12/2021, tùy tình hình diễn biến của dịch Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt kịp thời, đúng quy định.


Trần Hòe