Từ 2021, chỉ còn 2 trường hợp chưa nghỉ hết phép được trả tiền

15/10/2020 14:16 GMT+7
Ngoài lương, thưởng thì nghỉ phép năm cũng là vấn đề được người lao động quan tâm. Không ít người lao động thắc mắc, nếu chưa được nghỉ hết phép thì có được trả tiền?

Theo quy định hiện hành tại điều 114 Bộ Luật Lao động 2012 quy định :

- Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

- Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Từ 2021, chỉ còn 2 trường hợp chưa nghỉ hết phép được trả tiền - Ảnh 1.

Từ 2021, NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động trường hợp chưa được nghỉ phép năm thì không còn được thanh toán bằng tiền nếu chưa nghỉ hằng năm như quy định hiện hành.

Theo đó, người lao động (NLĐ) thuộc các trường hợp trên thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Nhưng tại Khoản 2, 3 Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 quy định:

"...2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ."

Như vậy khi luật mới có hiệu lực NLĐ làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động trường hợp chưa được nghỉ phép năm thì không còn được thanh toán bằng tiền nếu chưa nghỉ hằng năm như quy định hiện hành.

Cũng theo luật mới từ 1/1/2021, chỉ còn 2 trường hợp NLĐ do thôi việc, bị mất việc được thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ phép năm đối với NLĐ đang làm việc sẽ không còn được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm.

Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động cần phải nắm rõ những quy định về việc thanh toán tiền cho những ngày chưa nghỉ phép từ 1/1/2021 theo quy định mới tại Bộ Luật Lao động đã được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.

A.Vũ