Từ 2021, giờ làm thêm thay đổi thế nào?

20/08/2020 12:55 GMT+7
Theo quy định mới từ Bộ luật Lao động 2019, giờ làm thêm của người lao động sẽ có sự thay đổi. Cụ thể sự thay đổi về giờ làm thêm như thế nào?

Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Từ ngày 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức được áp dụng. Theo đó, những quy định về thời gian làm thêm của người lao động cũng thay đổi.

Vấn đề này được quy định tại Điều 107 của Bộ luật.

Cụ thể, Bộ luật mới quy định: Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau đây:

Phải được sự đồng ý của người lao động.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày. trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày. không quá 40 giờ trong 1 tháng.

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 1 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

Từ 2021, giờ làm thêm thay đổi thế nào? - Ảnh 1.

Trong khi đó, tại điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung quy định: Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày. không quá 30 giờ trong 1 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 1 năm.

Như vậy, Bộ luật mới đã tăng số giờ làm thêm trong một tuần lên 40 giờ thay vì 30 giờ như hiện nay. Đồng thời bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung, đó là: "Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ".

Ngoài ra, Bộ luật mới cũng quy định rõ hơn những trường hợp doanh nghiệp được sử dụng người lao động làm thêm đến 300 giờ trong 1 năm.

Cụ thể là:

- Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản.

- Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước.

- Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời.

- Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

- Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Hạ Anh