Từ 2021, NLĐ sẽ được nhận thêm tiền nếu doanh nghiệp chậm trả lương

08/12/2020 14:59 GMT+7
Trong các trường hợp bất khả kháng, công ty có thể chậm trả lương nhưng không được chậm quá 30 ngày, nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì công ty có nghĩ vụ đền bù cho NLĐ.

Đây là một quyền lợi mà NLĐ cần phải biết khi người sử dụng lao động chậm trả lương từ ngày 15 trở đi được quy định tại Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 97 Bộ Luật Lao động 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021) thì công ty phải trả lương cho NLĐ đúng kỳ hạn theo thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

Trong các trường hợp bất khả kháng, công ty có thể chậm trả lương nhưng không được chậm quá 30 ngày, nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì công ty có nghĩ vụ đền bù cho NLĐ.

Cụ thể, tại Khoản 4 Điều 97 Bộ luật lao động 2019 quy định:

4. Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

Từ 2021, NLĐ sẽ được nhận thêm tiền nếu doanh nghiệp chậm trả lương - Ảnh 1.

Từ 2021, NLĐ sẽ được nhận thêm tiền nếu doanh nghiệp chậm trả lương

Như vậy: Từ ngày 01/01/2021, nếu công ty trả lương chậm từ 15 ngày trở lên (tối đa 30 ngày) theo quy định nêu trên, thì NLĐ sẽ được nhận thêm một khoản tiền (gọi là đền bù) ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi công ty mở tài khoản trả lương cho NLĐ công bố tại thời điểm trả lương.

(Hiện hành, theo quy định tại Điều 24 Nghị định 05/2015/NĐ-CP thì NLĐ sẽ được trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương;

Chỉ khi nào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất, thì mới tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi công ty mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.)

Mặt khác, trường hợp công ty trả lương không đúng thời hạn (trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 nêu trên) thì NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần phải báo trước cho công ty theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 35 Bộ luật lao động 2019.

Bên cạnh đó, Bộ luật Lao động 2019 vẫn giữ nguyên quy định về kỳ hạn trả lương như BLLĐ 2012, cụ thể:

- NLĐ hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

- NLĐ hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

- NLĐ hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Khi ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động và NLĐ phải có trách nhiệm thực hiện đúng về kỳ hạn trả lương theo quy định trên.

A.Vũ