Tỷ lệ an toàn vốn của khối Ngân hàng thương mại Nhà nước đạt trên 10%, thấp nhất hệ thống

09/04/2020 14:21 GMT+7
Tỷ lệ an toàn vốn của khối Ngân hàng thương mại Nhà nước đạt trên 10%, thấp nhất hệ thống
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tại thời điểm cuối năm 2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu của toàn hệ thống là 11,95%; trong đó khối Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước có tỷ lệ an toàn vốn thấp nhất, nhưng cũng đạt 10,19%, cao hơn so với quy định của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố số liệu thống kê một số chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) tính đến cuối năm 2019.

Thống kê cho thấy, đến cuối năm 2019, tổng tài sản của hệ thống các TCTD đạt gần 12.579 nghìn tỷ đồng, tăng 13,69% so với cuối năm 2018. Trong đó hiện khối ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước vẫn đang dẫn đầu hệ thống về quy mô tài sản với gần 5.440 nghìn tỷ đồng, tăng 11,85% so với cuối năm 2018. Tiếp đó là khối NHTM cổ phần với quy mô tài sản đạt gần 5.213 nghìn tỷ đồng, tăng 14,44%; khối ngân hàng liên doanh nước ngoài với gần 1.346 nghìn tỷ đồng, tăng 18,41%.

Tỷ lệ an toàn vốn của khối Ngân hàng thương mại Nhà nước đạt trên 10%, thấp nhất hệ thống - Ảnh 1.

Tỷ lệ an toàn vốn của khối NHTM Nhà nước đạt trên 10%, thấp nhất hệ thống

Vốn tự có và vốn điều lệ của hệ thống cũng tăng trưởng ở mức khá cao, lần lượt là 13,91% và 6,24% lên tương ứng 911,73 nghìn tỷ đồng và 612,29 nghìn tỷ đồng. Hiện khối NHTM cổ phần đang dẫn đầu về quy mô vốn tự có với gần 368,58 nghìn tỷ đồng, tăng 8,99% so với cuối năm 2018; tiếp đó là khối NHTM Nhà nước với 320,02 nghìn tỷ đồng, tăng 19,15%; khối ngân hàng liên doanh nước ngoài với 182,66 nghìn tỷ đồng, tăng 12,16%.

Khối NHTM cổ phần cũng dẫn đầu hệ thống về quy mô vốn điều lệ với gần 284,70 nghìn tỷ đồng, tăng 6,54%; tiếp đó là khối NHTM Nhà nước với 155,15 nghìn tỷ đồng, tăng 4,91%; khối ngân hàng liên doanh - nước ngoài với 120,77 nghìn tỷ đồng, tăng 6,42%.

Tại thời điểm cuối năm 2019, tỷ lệ an toàn vốn tối thiếu của toàn hệ thống là 11,95%; trong đó khối NHTM Nhà nước có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) thấp nhất, nhưng cũng đạt 10,19%, cao hơn so với quy định của NHNN. Tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung dài hạn của toàn hệ thống là 27,02%, thấp hơn nhiều so với quy định của NHNN. Tất cả những chỉ số trên cho thấy, hệ thống các TCTD vẫn đang hoạt động an toàn, hiệu quả.

Nhật Minh