Vận tải SAFI (SFI) chốt ngày trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 20%

14/01/2023 09:08 GMT+7
Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HoSE: SFI) vừa thông qua việc thực hiện trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền.

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (HoSE: SFI) vừa công bố nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2022 với tỷ lệ thực hiện quyền là 20% (sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Với hơn 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SFI cần chi tổng cộng hơn 44 tỷ cho cổ tức đợt này.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức dự kiến vào ngày 09/02/2023. Thời gian thanh toán dự kiến sẽ vào ngày 08/03. Nguồn vốn sẽ lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét của Công ty.

Trước đó, ngày 19/10/2022, SFI đã chi hơn 42 tỷ đồng để trả cổ tức đợt 1/2022 cho cổ đông. Được biết theo kế hoạch của SFI, Công ty dự kiến mức chi trả cổ tức tối đa là 80%. Như vậy sau khi hoàn thành cổ tức đợt tới, mức cổ tức còn lại của năm 2022 là 40%.

Sau điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận, SAFI cũng gần hoàn thành kế hoạch lợi chỉ sau 9 tháng đầu năm

Vận tải SAFI (SFI) chốt ngày trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 20% - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý III 2022 của SAFI

Trong ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 09/2022, ngoài việc thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2022, SAFI còn thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm. SFI quyết định giữ nguyên kế hoạch doanh thu (dự kiến 1.800 tỷ đồng) và Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng từ 150 tỷ lên 200 tỷ đồng. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, SAFI ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.256 tỷ đồng (tăng hơn 10% so với 9 tháng đầu năm 2021). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 185 tỷ đồng (tăng 143%). Như vậy, so với kế hoạch đã được điều chỉnh, SAFI đã hoàn thành gần 70% kế hoạch doanh thu và 92,5% kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/03, cổ phiếu SFI tăng nhẹ 0,9% lên mức 34.800 đồng/ cổ phiếu, tương đương đã hồi phục 28% thị giá so với mức đáy hồi giữa tháng 11/2022.


Phương Thảo