Vay nợ gần 4.480 tỷ đồng, Đất Xanh (DXG) chuẩn bị vay thêm 4.000 tỷ bằng trái phiếu

01/03/2022 17:12 GMT+7
Đất Xanh (DXG) muốn lấy ý kiến cổ đông về việc vay thêm 4.000 tỷ đồng trong bối cảnh số dư vay nợ tính đến cuối năm 2021 đã lên đến 4.480 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn 2.962 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 1.517 tỷ đồng.

Ngày 1/3/2022, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng về việc Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG).

Nội dung: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 4.000 tỷ đồng và niêm yết trái phiếu.

Tỷ lệ thực hiện, 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 17/3 - 31/3/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền 9/3 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/3.

Vay nợ gần 4.480 tỷ đồng, Đất Xanh (DXG) chuẩn bị vay thêm 4.000 tỷ bằng trái phiếu - Ảnh 1.

Vay nợ DXG tính đến cuối năm 2021 đã xấp xỉ 4.480 tỷ đồng.

Đáng chú ý, DXG muốn đăng ký vay thêm 4.000 tỷ đồng trong bối cảnh số dư vay nợ tính đến cuối năm 2021 đã lên đến 4.480 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn 2.962 tỷ đồng và nợ vay dài hạn 1.517 tỷ đồng.

Khối nợ vay "phình to" khiến chi phí lãi vay trong năm 2021 của DXG đạt 534 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ.

Trong năm 2021, DXG ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.083 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với thực hiện năm trước và lãi ròng hơn 1.157 tỷ đồng trong khi năm 2020 lỗ 496 tỷ đồng. So với kế hoạch, doanh nghiệp bất động sản đã vượt 12% mục tiêu doanh thu và thực hiện được 86% mục tiêu lãi ròng 2021.

Ngoài ra, hàng tồn kho Đất Xanh tăng 16%, đạt gần 11.853 tỷ đồng với gần 9.443 tỷ đồng là bất động sản dở dang.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/3, cổ phiếu DXG hiện đang giao dịch ở ngưỡng 43.200 đồng/cp, tăng 2,13% so với cùng kỳ. Tính riêng trong 1 tháng qua, cổ phiếu DXG thậm chí đã tăng đến 25%, leo tử mức 34.600 đồng/cp lên thị giá hiện tại.Quang Dân