Vì sao Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 bị đề nghị cấm" tham gia thầu?

15/05/2023 11:12 GMT+7
Ban QLDA 4 vừa đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cho phép hủy thầu và xử lý nhà thầu vi phạm trong đấu thầu gói thầu số 5 Tư vấn giám sát thi công xây dựng, công trình: Sửa chữa cầu Ròn Km606+418 QL1 địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, gói thầu số 5 được bên mời thầu phát hành hồ sơ mới thầu ngày 1/4/2023 và đến ngày 12/4/2023, Ban Quản lý dự án 4 đã tiến hành mở thầu gói thầu số 5 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Theo kết quả mở thầu, có 1 nhà thầu tham gia dự thầu là Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2. Tuy nhiên, tổ chuyên gia đánh giá nhà thầu không có hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ban Quản lý dự án 4 cho biết, trường hợp các thông tin kê khai trong tài liệu đính kèm hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung hợp đồng khác để đáp ứng yêu cầu trong khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 3 ngày làm việc.

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 bị đề nghị  cấm" tham gia thầu - Ảnh 1.

Trụ sở Tổng cục Đường bộ Việt Nam, nay là Cục Đường bộ Việt Nam. Ảnh: TA

Trong trường hợp nhà thầu không có hợp đồng đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì nhà thầu bị loại.

Theo Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu của hồ sơ mời thầu, không quy định mức điểm tối thiểu đối với năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (có nghĩa không có hợp đồng tương tự thì điểm đánh giá bằng 0).

Vì vậy, tổ chuyên gia tiếp tục đánh giá các tiêu chí khác của hồ sơ mời thầu như phương pháp luận, nhân sự chủ chốt.

Về nhân sự bố trí cho gói thầu: Tại hồ sơ đề xuất kỹ thuật, nhà thầu kê khai bố trí ông Trần Quang Thái giữ chức danh tư vấn giám sát vật liệu, chất lượng.

Tài liệu chứng minh kèm theo, ông Thái đã làm tư vấn giám sát vật liệu, chất lượng Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, công trình sửa chữa cầu Dài 2 Km778+936, QL1, tỉnh Quảng Trị. Công trình này do Ban Quản lý dự án 4 làm đại diện Chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, đối chiếu tài liệu liên quan, Ban QLDA 4 xác định ông Trần Quang Thái không tham gia thực hiện Gói thầu số 03 như tài liệu mà nhà thầu đã kê khai.

Bên mời thầu nhận thấy nội dung kê khai tại hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 là không trung thực, có sai khác cơ bản so với thực tế và bị coi là hành vi gian lận trong đấu thầu theo quy định tại Luật đấu thầu.

"Ban QLDA 4 đánh hồ sơ đề xuất kỹ thuật của nhà thầu là không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Ban QLDA 4 kiến nghị Cục Đường bộ xử lý nhà thầu Trung tâm kỹ thuật đường bộ 2 bằng hình thức: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng trong phạm vi tất cả các dự án do Ban QLDA 4 được giao quản lý. Thời gian cấm là 3 năm.

Đồng thời, Ban QLDA 4 kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam quyết định hủy thầu Gói thầu số 5 nêu trên và cho phép phát hành lại hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.


Thế Anh