VIDEO: Nguồn thu từ đất gặp khó Quảng Ngãi đề xuất giảm 3000 tỷ đầu tư công trung hạn

07/09/2023 11:03 GMT+7
Qua tính toán, các cơ quan chức năng Quảng Ngãi đưa ra dự báo, nguồn thu từ tiền sử dụng đất và một số nguồn khác, sẽ không đạt so với kế hoạch đề ra trước đó. Vì vậy UBND tỉnh thống nhất đề xuất HĐND tỉnh, điều chỉnh giảm 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021- 2025.

Video Nguồn thu từ đất gặp khó Quảng Ngãi đề xuất giảm 3000 tỷ đầu tư công trung hạn


Công Hoàng