Việt Nam có phải là 'miền đất hứa' cho doanh nghiệp bán lẻ?

10/01/2020 10:01 GMT+7
Việt Nam có phải là 'miền đất hứa' cho doanh nghiệp bán lẻ?
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng 7,02% trong năm 2019. Doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng với 11,8%, lên tới con số 4.910 tỷ VND (tương đương 214,8 tỷ USD).

Việt Nam có phải là 'miền đất hứa' cho doanh nghiệp bán lẻ?

Lê Phương