Việt Nam đang triển khai kết nối thanh toán bán lẻ thí điểm

03/10/2020 07:14 GMT+7
Riêng Ngân hàng Nhà nước trong khuôn khổ hội nghị đã đề xuất sáng kiến thứ 13 về thanh toán bán lẻ và được các NHTW các nước ủng hộ và đánh giá cao. Hiện Việt Nam đang triển khai thí điểm kết nối thanh toán bán lẻ.

Đây là thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo thông tin về kết quả Bộ trưởng Tài chính ASEAN với các Hội đồng doanh nghiệp EU-ASEAN (EU-ABC), Hội đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (US-ABC) và Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng khẳng định, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc NHTW ASEAN lần thứ 6 (AFMGM) là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính – ngân hàng ASEAN do Việt Nam chủ trì trong năm 2020.

Tại Hội nghị, các Bộ trưởng Tài chính, Thống đốc NHTW các nước ASEAN và lãnh đạo các tổ chức tài chính quốc tế đã đối thoại về tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu và khu vực, chính sách ứng phó đại dịch Covid-19 cũng như các biện pháp hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau dịch bệnh. Đồng thời, các Bộ trưởng và Thống đốc cũng xem xét triển khai các sáng kiến hợp tác trong khuôn khổ Tiến trình hợp tác tài chính - ngân hàng ASEAN.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trọng tâm chính và kết quả trong tiến trình hợp tác của THTW các nước ASEAN đã bám sát mục tiêu kế hoạch và đảm bảo kế hoạch đề ra, nổi bật là là các THTW hợp tác trong 6 nhóm công tác: vốn, phương tiện thanh toán, tăng cường hội nhập tài chính...

Năm 2020 đại dịch Covid-19 đã diễn ra và tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, NHTW các nước đã thường xuyên trao đổi thông qua các cuộc họp và hội thảo, trao đổi đánh giá tác động của đại dịch, tác động thống tài chính tiền tệ khu vực và đề xuất các giải pháp để duy trì sức chống chọi cho các nước thành viên trong khu vực.

Bên cạnh đó, hợp tác 2020 tiếp tục quan tâm vấn đề thay đổi môi trường, biến đổi khí hậu và đã có sáng kiến xây dựng báo cáo kiểm soát rủi ro. Các NHTW đã hoàn thiện trong khuôn khổ hội nghị và đã được phê chuẩn tại hội nghị, đã có lộ trình công bố với các định chế quốc tế.

Cùng với đó, các nước đã nhất trí ký biên bản ghi nhớ không ràng buộc trong việc chia sẻ thông tin an ninh mạnh trong hệ thống ngân hàng.

Việt Nam đang triển khai kết nối thanh toán bán lẻ thí điểm - Ảnh 2.

Thống đốc Lê Minh Hưng: Việt Nam đang triển khai kết nối thanh toán bán lẻ thí điểm

Riêng NHNN trong khuôn khổ hội nghị đã đề xuất sáng kiến thứ 13 về thanh toán bán lẻ và được các NHTW các nước ủng hộ và đánh giá cao. "Đến nay đã xây dựng được khuôn khổ ASEAN áp dụng cho các nước triển khai dưới góc độ song phương. Hiện Việt Nam đang triển khai thí điểm kết nối thanh toán bán lẻ thí điểm", ông Hưng cho hay.

Hội nghị cũng quan tâm chuyển đổi số thúc đẩy tài chính toàn diện. NHTW đã tổ chức cuộc đối thoại giữa thống đốc và các CEO về chuyển đổi số.

Ông Hưng cho biết, về chủ đề chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu dân số trẻ, người dân khá cởi mở và sẵn sàng với các ứng dụng kỹ thuật số.

Tại Hội nghị, các Thống đốc, CEO đều chung nhận định vấn đề chuyển đổi số ngành ngân hàng trong khu vực ASEAN đã trở thành một xu hướng tất yếu, Trong xu thế đó, nhiều quốc gia ASEAN đã xây dựng, ban hành Chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính.

Huyền Anh