Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về thúc đẩy tài chính bền vững

11/10/2019 06:27 GMT+7
Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về thúc đẩy tài chính bền vững
76% các ngân hàng thương mại được khảo sát đã ban hành chiến lược tài chính bền vững.

Việt Nam nằm trong 38 thị trường đang phát triển có những bước tiến đáng kể trong nỗ lực thúc đẩy ngành tài chính ngân hàng hướng tới phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu, theo đánh giá của 'Báo cáo toàn cầu về tiến bộ trong cải cách hướng tới tài chính bền vững 2019 của Mạng lưới Ngân hàng Bền vững (SBN) do IFC xúc tiến thành lập.

Những cải cách này yêu cầu các ngân hàng thực hiện đánh giá, quản lý và báo cáo về các rủi ro môi trường, xã hội và quản trị trong hoạt động cho vay, đồng thời triển khai các cơ chế khuyến khích các ngân hàng tài trợ các dự án xanh.

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về thúc đẩy tài chính bền vững - Ảnh 1.

Năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành khung chiến lược phát triển ngân hàng xanh và kế hoạch hành động góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030.

Cơ quan này đặt ra 2 mục tiêu cụ thể tới năm 2025 là toàn bộ các tổ chức tín dụng sẽ thiết lập hệ thống quản lý rủi ro môi trường–xã hội và lồng ghép đánh giá rủi ro môi trường–xã hội vào đánh giá rủi ro tín dụng. Ngoài ra, có ít nhất từ 10 đến 12 ngân hàng sẽ thành lập bộ phận chuyên trách đánh giá rủi ro môi trường–xã hội và tài chính xanh.

Khảo sát của Ngân hàng Nhà nước thực hiện đầu năm cho biết, 76% các ngân hàng thương mại tham gia khảo sát đã ban hành chiến lược tài chính bền vững, 17 ngân hàng có hệ thống quản lý rủi ro môi trường–xã hội tuân thủ các quy định hiện hành. 25 ngân hàng xác nhận đã lồng ghép các vấn đề môi trường–xã hội trong thẩm định các khoản tài trợ doanh nghiệp và tài trợ dự án.

"Việc Việt Nam được xếp vào nhóm các nước có nhiều tiến bộ về tài chính bền vững là một đánh giá rất khích lệ", ông Nguyễn Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng Các Ngành Kinh tế, Ngân hàng Nhà nước nhận định.

Trong số 38 quốc gia thành viên SBN, 22 quốc gia đã ban hành chính sách quốc gia và các nguyên tắc tự nguyện về tài chính bền vững. Báo cáo ghi nhận nỗ lực của 14 quốc gia trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường trái phiếu xanh. "Các quốc gia thành viên SBN đã cho thấy việc chuyển đổi các thị trường tài chính hướng đến bền vững là hoàn toàn khả thi," bà Georgina Baker, Phó Chủ tịch IFC nói.

Được thành lập từ năm 2012, các thành viên của SBN đang nắm giữ tài sản trị giá 43.000 tỷ USD, chiếm 86% tổng tài sản ngân hàng của toàn nhóm thị trường đang phát triển. Báo cáo này dùng cách tiếp cận tính toán dựa trên kết quả do các thành viên phát triển, khi họ đã đánh giá sự chuyển hóa của các cải cách chính sách tài chính bền vững thành những triển khai thực tế và các thay đổi hành vi của toàn khu vực ngân hàng.

Viễn Thông/Vnexpress