VietBank (VBB) giải thích lý do cổ phiếu chưa lên sàn HOSE

07/04/2023 18:08 GMT+7
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank - UPCOM: VBB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. ĐHĐCĐ năm nay của VietBank dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26/4 theo hình thức trực tuyến.

VietBank lên kế hoạch lợi nhuận tăng 46% và không thực hiện chia cổ tức 2022

VietBank (VBB) dự trình kế hoạch lợi nhuận tăng mạnh nhưng lại không thực hiện chia cổ tức 2022 - Ảnh 1.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023

Trong năm 2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank - UPCOM: VBB) đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 12% lên 125.000 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay tăng 12% lên 75.600 tỷ, Ngân hàng cho biết kế hoạch tăng trưởng tín dụng phấn đấu thực tế trong năm sẽ được điều chỉnh phù hợp với room tín dụng được NHNN cấp.

Bên cạnh đó, huy động từ khách hàng tăng 17% lên 95.000 tỷ đồng, nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 2,5%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 46% lên 960 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VietBank là 426 tỷ đồng, tuy nhiên ngân hàng dự kiến sẽ không chia cổ tức trong năm nay mà giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngân hàng cũng cho biết sẽ tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt và đang thực hiện trước đó.

Cụ thể, ngày 5/7/2022, VietBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.003 tỷ đồng bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

VietBank sẽ thực hiện niêm yết lên HOSE vào thời điểm thuận lợi

Ngoài ra, VietBank sẽ thực hiện phương án niêm yết cổ phiếu VietBank tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26/4/2022, ĐHĐCĐ thường niên của VietBank đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB trên thị trường chứng khoán và ngân hàng cũng đáp ứng đủ điều kiện để niêm yết. Tuy nhiên, do bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi "Không báo cáo đúng thời hạn đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử" nên ngân hàng chưa thể tiến hành niêm yết cổ phiếu trong năm 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/4, giá cổ phiếu VBB giảm 0,94% xuống ở mức 10.500 đồng/ cổ phiếu.


Phương Thảo