Vietnam Airlines không được chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán, cổ phiếu HVN bị cảnh cáo

19/04/2023 18:01 GMT+7
Uỷ ban Chứng khoán vừa từ chối đề nghị tạm hoãn công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HOSE: HVN). Cổ phiếu HVN sẽ bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 25/04 vì hãng hàng không quốc gia chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ngày 29/03, Vietnam Airlines gửi đơn lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để xin tạm hoãn công bố báo cáo kiểm toán năm 2022. Hãng hàng không quốc gia lấy lý do rằng công ty đang trong quá trình tái cấu trúc, sáp nhập 5 đơn vị trực thuộc nên cần thêm thời gian để đối chiếu số liệu báo cáo giữa các cơ quan.

Ngoài ra, trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Vietnam Airlines đã đàm phán và được nhiều nhà cung cấp nước ngoài chấp nhận (có điều kiện) cho phép công ty được giảm giá hàng hóa dịch vụ, giãn hoãn các khoản thanh toán. Do có các điều kiện thay đổi trong việc thực hiện hợp đồng, Vietnam Airlines cần thêm thời gian để đối chiếu xác nhận công nợ.

Phản hồi với thông tin trên, UBCKNN cho rằng lý do mà Vietnam Airlines đưa ra không nằm trong nhóm lý do bất khả kháng được phép tạm hoãn báo cáo tài chính kiểm toán như thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh…

Do đó, UBCKNN đề nghị Vietnam Airlines khẩn trương hoàn thành việc công bố thông tin theo quy định.

Ngày 18/04, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu HVN vào diện cảnh báo từ ngày 25/04. Lý do là vì Vietnam Airlines chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 15 ngày so với thời hạn quy định.

Hiện, cổ phiếu này đang thuộc diện kiểm soát do vẫn còn lỗ lũy kế và âm vốn chủ sở hữu.

Khả năng HOSE sẽ huỷ niêm yết cổ phiếu HVN

Báo cáo kiểm toán năm 2022 có khả năng quyết định tới khả năng duy trì niêm yết của cổ phiếu HVN trên sàn HOSE.

Trong Báo cáo tài chính tự lập của Vietnam Airlines, năm 2022, Vietnam Airlines tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm hơn 10.450 tỷ đồng. Hai năm liền trước đó, chỉ tiêu này của hãng cũng đều âm lần lượt hơn 10.900 tỷ và hơn 12.900 tỷ. Đến 31/12, vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines âm xấp xỉ 10.200 tỷ đồng.

Nếu báo cáo kiểm toán sắp tới cho thấy Vietnam Airlines vẫn lỗ trong năm 2022 và vốn chủ tiếp tục âm, cổ phiếu HVN có thể bị hủy niêm yết.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, giá cổ phiếu HVN tăng 0,4% lên mức 12.400 đồng/ cổ phiếu.

Phương Thảo