Vinachem: Ước tính lãi 6 tháng đầu năm đạt 815 tỷ đồng

08/07/2024 10:02 GMT+7
Doanh thu cộng hợp toàn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) 6 tháng đầu năm ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 815 tỷ đồng.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, ở nhóm công ty con, giá trị sản xuất theo giá thực tế 6 tháng đầu năm ước đạt 27.136 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023.

Doanh thu cộng hợp toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt 31.308 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 815 tỷ đồng.

Trong đó: các đơn vị có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2023 như: Công ty CP DAP-Vinachem bằng 46 lần, Công ty CP Phân bón Bình Điền bằng 5 lần, Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ bằng 4 lần, Công ty CP công nghiệp Cao su Miền Nam bằng 2 lần...

Lãnh đạo Tập đoàn cho biết, xu hướng kinh tế chủ đạo trong thời gian tới được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá vẫn là nguồn cung tăng, nhu cầu chưa được cải thiện đi đôi với giá cả hàng hóa chưa có dấu hiệu tăng mạnh mẽ trở lại. Đây sẽ là thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị trong Tập đoàn 6 tháng cuối năm.

Vinachem: Ước tính lãi 6 tháng đầu năm đạt 815 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Đối mặt với những khó khăn và thách thức nêu trên, ông Nguyễn Hữu Tú thông tin, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu và giải pháp trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2024 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế 6 tháng cuối năm 2024 đạt 39.629 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 52.554 tỷ đồng, bằng kế hoạch năm; Doanh thu 6 tháng cuối năm 2024 đạt 26.961 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 56.556 tỷ đồng, bằng 100,1% kế hoạch năm; Lợi nhuận cộng hợp 6 tháng cuối năm 2024 đạt 1.095 tỷ đồng, ước thực hiện năm 2024 đạt 1.911 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Tập đoàn nhấn mạnh những nhiệm vụ Tập đoàn cần triển khai

Thứ nhất, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn phát triển các nguồn lực nhà nước giao, đầu tư đảm bảo kết quả phát triển bền vững; đổi mới, hiện đại hóa doanh nghiệp; chủ động linh hoạt triển khai hiệu quả các giải pháp về quản trị vật tư nguyên liệu; tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ.

Thứ hai, sắp xếp lại công ty mẹ, đảm bảo cơ cấu lại tập đoàn hợp lý, phát huy vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp hóa chất; nghiên cứu đầu tư có hiệu quả một số sản phẩm hóa chất có công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu của thị trường…

Thứ ba, tiếp tục tiếp thu hoàn thiện điều lệ tổ chức của tập đoàn, lấy ý kiến các bên liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ tư, làm tốt công tác đầu tư, đặc biệt là các dự án nhóm B trong lĩnh vực săm lốp, hóa chất cơ bản; đẩy mạnh đầu tư, nắm bắt các cơ hội thị trường đối với các dự án đầu tư mới, khả thi, tạo điều kiện sự phát triển cho tập đoàn.

Thứ năm, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ, sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Thứ sáu, đối với các đơn vị thuộc đề án 1468, chủ động xây dựng phương án ổn định sản xuất; gắn sản xuất với thị trường để đảm bảo tồn kho hợp lý, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh.

Thứ bảy, tiếp tục xử lý các tồn đọng từ các dự án trước đây.

Thứ tám, làm tốt công tác tổ chức, đào tạo cán bộ, quy hoạch và hoàn thiện các vị trí lãnh đạo.

Phát biểu đáp từ, ông Phùng Quang Hiệp khẳng định, Tập đoàn tiếp thu và sẽ triển khai theo chỉ đạo lãnh đạo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng Giám đốc Vinachem bày tỏ mong muốn lãnh đạo Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Linh Anh
Tags:
Cùng chuyên mục