Vinaconex (VCG): Năm 2022 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 57% nhưng chỉ hoàn thành 75% kế hoạch

01/02/2023 10:24 GMT+7
Vinaconex (HoSE: VCG) dù có kết quả kinh doanh quý IV/2022 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ, nhưng cả năm 2022 đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 57%. Hoạt động của Vinaconex được đánh giá là tích cực trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và biến động.

Vinaconex báo lãi quý IV giảm mạnh vì hoạt động tài chính và đóng góp của công ty liên kết giảm

Trong quý 4, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) ghi nhận doanh thu 1.929 tỷ đồng, giảm 10% so với mức doanh thu 2.133 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 55% lên mức 375 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 189% xuống còn 181%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 64,5%%, xuống 78 tỷ đồng; lỗ công ty liên doanh, liên kết 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi hơn 21 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt 10 và 120 tỷ đồng; các hoạt động khác biến động không đáng kể. Như vậy, lợi nhuận sau thuế Vinaconex ghi nhận trong quý giảm 53,8% về mức 80 tỷ đồng.

Vinaconex giải trình nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2022 giảm mạnh vì doanh thu hoạt động tài chính giảm mạnh và lợi nhuận từ các Công ty liên doanh liên kết đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Vinaconex (VCG) đạt kết quả kinh doanh "khởi sắc" trong năm 2022 - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý IV của Vinaconex

Vinaconex (VCG): Năm 2022 ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng 57% nhưng không thể hoàn thành kế hoạch

Tuy vậy, do kết quả tích cực hơn của các quý trước, lũy kế cả năm 2022, Vinaconex đạt mức doanh thu 8.629 tỷ đồng, gấp 1,5 lần so với con số 5.750 tỷ đồng của năm 2021. Lợi nhuận trước thuế tăng 57% từ 719 tỷ lên 1.132 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.049 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm 2022 được thông qua tại Đại hội cổ đông 2022 của Vinaconex ngày 22/3/2022 là tổng doanh thu hợp nhất (bao gồm cả doanh thu tài chính) là 15.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.400 tỷ đồng, VCG đã kết thúc năm với kết quả hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 75% kế hoạch lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinaconex đạt lần lượt là 32.285 tỷ và 10.026 tỷ đồng. Lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn vẫn khá dồi dào, đạt hơn 3.100 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG) đạt kết quả kinh doanh "khởi sắc" trong năm 2022 - Ảnh 2.

Cơ cấu doanh thu thuần của Vinaconex

Về cơ cấu doanh thu năm 2022 của Vinaconex, hoạt động xây lắp chiếm gần 70% đạt gần 6.000 tỷ đồng. Tiếp đến là hoạt động sản xuất công nghiệp đạt 949 tỷ đồng, kinh doanh bất động sản đạt 609 tỷ đồng, giáo dục đạt 212 tỷ đồng…
Phương Thảo