Xây dựng Hòa Bình (HBC) nói gì khi từ lãi thành lỗ hơn 700 tỷ sau kiểm toán?

31/08/2023 08:15 GMT+7
Không có khoản lãi thanh lý các khoán đầu tư 65 tỷ đồng, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi lên 420 tỷ đồng, không có thu nhập từ thanh lý tài sản 656 tỷ đồng đã khiến cho lợi nhuận 6 tháng đầu 2023 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) sau soát xét bốc hơi hơn 800 tỷ đồng.

Đang lãi hơn trăm tỷ, Xây dựng Hòa Bình (HBC) sau soát xét chuyển sang lỗ hơn 700 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 sau kiểm toán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) ghi nhận doanh thu thuần sau kiểm toán thay đổi không đáng kể, giảm từ 3.492 tỷ xuống còn hơn 3.462 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm gần 33,6 tỷ xuống còn 187 tỷ đồng do điều chỉnh giảm doanh thu, tăng giá vốn liên quan đến hoạt động cho thuê máy móc thiết bị và thi công xây dựng.

Doanh thu tài chính điều chỉnh giảm từ 95,6 tỷ xuống còn hơn 23,4 tỷ đồng, tương ứng giảm tới 76% so với trước soát xét do điều chỉnh khoản doanh thu từ việc chuyển nhượng công ty con. Trước đó, báo cáo tài chính quý II chưa soát xét cho thấy, HBC ghi nhận lãi bán các khoản đầu tư 65 tỷ đồng. Tuy nhiên trên Báo cáo bán niên soát xét không còn khoản này.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 17% so với báo cáo tự lập do phải tăng dự phòng cho khoản phải thu khó đòi hơn 100 tỷ đồng lên 420 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) nói gì khi từ lãi thành lỗ hơn 700 tỷ sau kiểm toán? - Ảnh 1.

Chênh lệch chỉ tiêu tài chính trước và sau soát xét (nguồn: HBC)

Trước đó, ngày 17/06, Xây dựng Hòa Bình đã thông qua nghị quyết bán 100% vốn tại Công ty TNHH Máy Xây dựng Matec cho nhà đầu tư Ashita Group. Được biết Máy Xây dựng Matec, công ty con HBC sở hữu 100% vốn, chuyên quản lý khai thác toàn bộ số máy móc thiết bị của HBC. Ashita Group mua lại một phần số máy móc thiết bị trên với giá 1.100 tỷ đồng, gần như tương ứng với khoản chênh lệch giá trị thanh lý, nhượng bán tài sản giữa BCTC soát xét và tự lập của công ty.

Như vậy, khả năng HBC chưa hoàn tất thương vụ chuyển nhượng công ty con này khi niên độ bán niên kết thúc.

Khoản mục thay đổi lớn nhất của Hòa Bình trong báo cáo soát xét so với báo cáo tự lập là lợi nhuận khác giảm 99% còn 6 tỷ đồng, từ 658,1 tỷ xuống còn vỏn vẹn gần 6 tỷ đồng - gần như "bốc hơi" toàn bộ khoản này. Lãnh đạo Xây dựng Hòa Bình giải thích: khoản mục này thay đổi do điều chỉnh giảm lợi nhuận từ việc bán tài sản của công ty mẹ.

Cuối cùng, Xây dựng Hòa Bình báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 713 tỷ đồng sau kiểm toán bán niên 2023 - giảm 815 tỷ so với mức lãi gần 102 tỷ đồng ghi nhận tại báo cáo tự lập.

Trong quý I/2023, Xây dựng Hòa Bình đã báo lỗ tới 443,8 tỷ đồng. Như vậy, đây cũng là quý lỗ thứ hai liên tiếp của doanh nghiệp này.

Được biết năm 2023, công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 12.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 125 tỷ đồng. Như vậy, sau kiểm toán, Xây dựng Hòa Bình mới thực hiện được 27,7% kế hoạch doanh thu và có khả năng bỏ ngỏ khả năng báo lãi.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/8. giá cổ phiếu HBC giảm 2,43% xuống còn 10.050 đồng/cổ phiếu.


Phương Thảo
Cùng chuyên mục