Tập đoàn Hòa Bình (HBC) muốn hoán đổi hơn 1.200 tỷ đồng từ nợ sang cổ phiếu

06/08/2023 20:38 GMT+7
Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường, dự kiến tổ chức trực tuyến vào cuối tháng 8 với 3 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỷ đồng.

Cụ thể, Tập đoàn Hòa Bình dự kiến phát hành tổng số lượng tối đa là 274 triệu cổ phiếu với 3 phương án: 107 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ, 120 triệu cổ phiếu để chào bán riêng lẻ đợt 1 và 47 triệu cổ phiếu chào bán đợt 2.

Tập đoàn Hòa Bình (HBC) muốn hoán đổi hơn 1.200 tỷ đồng từ nợ sang cổ phiếu - Ảnh 1.

Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Với phương án phát hành 107 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, HBC sẽ phát hành với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng phát hành cho các chủ nợ của công ty, nhằm hoán đổi nợ hiện hữu của công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm).

Các khoản nợ sau khi hoán đổi sẽ được xóa bỏ, các chủ nợ sẽ trở thành cổ đông của Hòa Bình. Về phía Hòa Bình, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa, công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho chủ nợ.

Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Nếu hoàn tất, Tập đoàn Hòa Bình sẽ hoán đổi được 1.284 tỷ đồng nợ.

Với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 và 2, HBC đều chào bán với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chiến lược và/hoặc các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Thời gian thực hiện dự kiến đợt 1 là trong năm 2023 - 2024 và đợt 2 là sau khi hoàn tất chào bán đợt 1 ít nhất 6 tháng.

Sau 3 đợt chào bán này, Tập đoàn Hòa Bình sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỷ đồng.

Tập đoàn Hòa Bình báo lãi lớn trong quý II nhờ thanh lý tài sản

Tập đoàn Hòa Bình (HBC) muốn hoán đổi hơn 1.200 tỷ đồng từ nợ sang cổ phiếu - Ảnh 2.

Báo cáo hợp nhất quý II/2023

Về kết quả kinh doanh quý II/2023, Tập đoàn Hòa Bình ghi nhận doanh thu giảm 45%, còn 2.297 tỷ đồng. Doanh thu tài chính cũng ghi nhận sự sụt giảm với 49%, đạt 93 tỷ đồng, do lãi bán các khoản đầu tư chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ.

Chi phí tài chính tăng nhẹ 2%, lên hơn 142 tỷ đồng. Chi phí quản lý tăng mạnh tới 190% lên 435,8 tỷ đồng. Việc chi phí quản lý tăng mạnh chủ yếu do Công ty phải trích lập dự phòng hơn 317 tỷ đồng dành cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Điểm sáng trong quý này của HBC là khoản lợi nhuận khác hơn 653 tỷ đồng, phần lớn đến từ hoạt động thanh lý tài sản cố định, vật tư trong kỳ. Với sự đột biến từ lợi nhuận thanh lý tài sản, HBC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng từ 45,1 tỷ lên hơn 546,3 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần ngày 4/8, giá cổ phiếu HBC tăng 3,12% lên 10.250 đồng/cổ phiếu.

Phương Thảo
Cùng chuyên mục