Xây lắp điện Thịnh Vượng (TV6) bị xử phạt 260 triệu đồng

31/01/2024 10:07 GMT+7
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (UPCoM: TV6).

Theo quyết định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng không công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2021/TV6/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021 phê duyệt việc đầu tư vào Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Tân Phú Hưng thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần, Bản cung cấp thông tin của người thực hiện công bố thông tin, Thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Bản cung cấp thông tin của Giám đốc; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 21/12/2021.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt doanh nghiệp 137,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Quyết định nêu rõ, theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và năm 2022, Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại quốc tế Trong Thuong vay với số tiền lần lượt là gần 22 tỷ đồng và 2,6 tỷ đồng đồng, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông chưa thông qua các giao dịch nêu trên.

Tiếp đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 15 triệu đồng do không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Cuối cùng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Như vậy, với các hành vi vi phạm trên, CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng bị xử phạt tổng số tiền là 260 triệu đồng.

CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng được thành lập theo giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 12/6/2008 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và có trụ sở chính tại phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục