Thép Nam Kim (NKG) lãi hơn 117 tỷ đồng năm 2023

31/01/2024 07:45 GMT+7
Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Thép Nam Kim đạt 177,3 tỷ đồng. Sau thuế, Thép Nam Kim chuyển lãi thu về 117,4 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ 124,7 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.466 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Giá vốn hàng bán giảm 7% xuống 4.186 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm 8% xuống 43,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 12% xuống 88,5 tỷ đồng, trong đó có 59,5 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí bán hàng tăng 15% lên 175,3 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 49% xuống 22,8 tỷ đồng.

Kết quả, Thép Nam Kim báo lãi trước thuế 30,3 tỷ đồng, lãi sau thuế 22,4 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, Thép Nam Kim lỗ trước thuế 461 tỷ đồng và lỗ sau thuế 414,3 tỷ đồng.

Thép Nam Kim (NKG) lãi hơn 117 tỷ đồng năm 2023- Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Thép Nam Kim.

Cả năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Thép Nam Kim là 18.621,2 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 230,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 24% so với năm trước.

Cơ cấu doanh thu cho thấy, doanh thu nội địa ghi nhận 7.585,2 tỷ đồng, chiếm 41% tổng doanh thu và giảm 20% so với thực hiện năm trước. Còn lại là doanh thu xuất khẩu 11.036 tỷ đồng, tương ứng chiếm 59% tổng doanh thu và giảm 19% so với thực hiện năm trước.

Lũy kế năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Thép Nam Kim đạt 177,3 tỷ đồng. Sau thuế, Thép Nam Kim chuyển lãi thu về 117,4 tỷ đồng trong khi năm trước lỗ 124,7 tỷ đồng.

Năm 2023, Thép Nam Kim lên kế hoạch doanh thu đạt 20.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế 400 tỷ. Như vậy, với kết quả trên, Thép Nam Kim đã thực hiện được 93% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Thép Nam Kim là 12.235,2 tỷ đồng, giảm 9% so với số đầu năm. Trữ tiền ở mức 1.075,1 tỷ đồng, giảm 14% so với số đầu năm. Hàng tồn kho giảm 18% xuống 5.718,7 tỷ đồng. Ngoài ra, nợ xấu ghi nhận gần 11 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng số tiền đầu tư vào công ty con của Thép Nam Kim là 755 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với hồi đầu năm. Trong năm 2023, Thép Nam Kim đã tăng gần 500 tỷ đồng đầu tư vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Hiện, Công ty Tôn Nam Kim Phú Mỹ chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu trên các thị trường chứng khoán.

Tính đến hết năm 2023, tổng nợ phải trả của Thép Nam Kim là 6.812,1 tỷ đồng, giảm 16% so với đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính ghi nhận 4.767,6 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, bao gồm: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (1.985,4 tỷ đồng), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (557,8 tỷ đồng),...

Kết phiên chiều 30/1, cổ phiếu NKG tăng 1% lên 25.000 đồng/cổ phiếu.

Khánh Ly
Cùng chuyên mục