Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lỗ trong quý IV, lợi nhuận cả năm 2022 giảm 39%

03/02/2023 13:14 GMT+7
Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và luỹ kế cả năm 2022. Lợi nhuận sau thuế trong quý IV báo âm hơn 25 tỷ đồng, cộng thêm quý III trước đó cũng báo âm khiến lợi nhuận cả năm "bốc hơi" 39% so với kết quả đạt được năm 2021.

Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với doanh thu đạt 919 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 25,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi 14 tỷ đồng.

Xi măng Bỉm Sơn giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế quý này giảm tới 223.4% (tương ứng giảm 54,6 tỷ đồng) chủ yếu là do: doanh thu bán hàng giảm 23,6%, giá vốn giảm 19,5%, chi phí bán hàng giảm 28,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 21,1%, thu nhập khác giảm 92,4%, chi phí khác giảm 78,2%. Nhìn chung, mức giảm doanh thu bán hàng và thu nhập khác lớn hơn mức giảm giá vốn và các chi phí liên quan nên lợi nhuận quý này mới chuyển từ lãi sang lỗ.

Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lỗ trong quý IV, lợi nhuận cả năm 2022 giảm 39% - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý IV 2022 của Xi măng Bỉm Sơn

Xi măng Bỉm Sơn chỉ thực hiện được hơn 38% kế hoạch lợi nhuận sau khi kết thúc năm tài chính 2022

Xi măng Bỉm Sơn (BCC) báo lỗ trong quý IV, lợi nhuận cả năm 2022 giảm 39% - Ảnh 2.

Kết quả SXKD các quý trong năm 2022

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu của Xi măng Bỉm Sơn đạt 4.218 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này đạt 86,8 tỷ đồng, giảm 39% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 62,9 tỷ đồng, giảm gần 39%.

Tại ĐHĐCĐ được diễn ra hồi đầu năm, Xi măng Bỉm Sơn đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mức doanh thu dự kiến đạt hơn 4.719 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 160 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022, Công ty mới chỉ thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và hơn 38% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BCC là 4.099 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó nợ phải trả chiếm đến 48,2%, tương đương gần 2.000 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn (chiếm đến 96%). Vốn chủ sở hữu của BCC đạt 2.122 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 03/02, giá cổ phiếu BCC đang ở mức 10.400 đồng/ cổ phiếu (tương ứng tăng 1,96% so với phiên giao dịch liền kề).


Phương Thảo