Xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD trong 9 tháng

02/10/2021 07:01 GMT+7
9tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 15,8 tỷ USD, tăng 14,4%; lâm sản chính đạt khoảng 11,97 tỷ USD, tăng 31,6%,…

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 9/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 3,5 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng 9/2020 nhưng tăng 4,8% so với tháng 8/2021. Tính chung 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 35,5 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cà phê, cao su, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ,… Trong đó, cao su, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, cao su tăng 17,1% khối lượng và 52,7% về giá trị, hạt điều tăng 16,6% về khối lượng và tăng 14,8% về giá trị,…

Riêng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm (đạt 213 nghìn tấn, giảm 3,3%) nhưng nhờ giá bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng (đạt 3.377 triệu USD, tăng 51,9%); hay cà phê khối lượng giảm 4,2% nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng 4,4%.

Về thị trường xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2021 của Việt Nam tới các thị trường thuộc khu vực châu Á (chiếm 42,2% thị phần), châu Mỹ (chiếm 30,7%), châu Âu (11,3%), châu Phi (1,9%), châu Đại Dương (1,5%). Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Hoa Kỳ, đạt giá trị xuất khẩu trên 10,2 tỷ USD; đứng thứ 2 là thị trường Trung Quốc, với giá trị xuất khẩu gần 6,8 tỷ USD; đứng thứ 3 là thị trường Nhật Bản, đạt trên 2,4 tỷ USD; đứng thứ 4 là thị trường Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 1,6 tỷ USD./.

BT

Theo Đảng Cộng sản