10 doanh nghiệp "con cưng" của Tp.HCM đang kinh doanh ra sao?

13/10/2019 07:00 GMT+7
Satra vẫn là con gà đẻ trứng vàng với lợi nhuận lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong nhóm doanh nghiệp có vốn nghìn tỷ thuộc sở hữu của UBND Tp.HCM...
10 doanh nghiệp "con cưng" của Tp.HCM đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 1.

Lợi nhuận của một loạt ông lớn bị sụt giảm trong 6 tháng đầu năm 2019

Thống kê kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của 10 tổng công ty và 1 Quỹ có vốn góp của UBND Tp. Hồ Chí Minh trên 1.000 tỷ đồng gồm Satra, HFIC, Sawaco, Resco, TTIPC, Bến Thành Group, Samco, Sagri, HOF, HMTC và SGCC cho thấy, ngoại trừ Công ty Quản lý Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh (HMTC) đang bị lỗ, các công ty còn lại đang hoạt động có lãi.

Tuy nhiên, tổng lợi nhuận trước thuế của 11 thành viên nói trên đã giảm bình quân 17,4% so với 6 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt khoản tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia trong 6 tháng đầu năm 2019 sụt giảm ở hầu hết các công ty. 6 thành viên có lợi nhuận sụt giảm mạnh gồm HMTC (lỗ tăng 75,8%), TTIPC (-65,8%), Resco mẹ (-64,2%), Bến Thành Group mẹ (-49,9%), Sagri mẹ (-20,6%) và Satra mẹ (-19,8%).

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) vẫn là con gà đẻ trứng vàng của UBND Tp. Hồ Chí Minh với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 1.950 tỷ đồng. Đóng góp chính vào kết quả kinh doanh 6 tháng 2019 của Satra mẹ chính là khoản tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2.245 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, khoản tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia của Satra sụt giảm khá mạnh đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Satra. Đến cuối tháng 6/2019, vốn góp của chủ sở hữu ở Satra là 8.660 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 17.016 tỷ đồng, trong đó số dư tiền gần 10.168 tỷ đồng.

10 doanh nghiệp "con cưng" của Tp.HCM đang kinh doanh ra sao? - Ảnh 2.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính các Tổng công ty

Xếp sau Satra là Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn (Samco) với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 201,5 tỷ đồng đối với công ty mẹ và 347,7 tỷ đồng đối với hợp nhất. So với cùng kỳ năm trước kết quả kinh doanh 6 tháng Samco mẹ tăng 2,7% và hợp nhất giảm 0,7%. Đến cuối tháng 6/2019, vốn góp chủ sở hữu ở Samco đạt 1.796,6 tỷ đồng; tổng tài sản Samco đạt 6.939 tỷ đồng (hợp nhất) và 4.848 tỷ đồng (công ty mẹ).

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp. Hồ Chí Minh (HFIC) 6 tháng đầu năm 2019 đạt 244,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 4,7%. Trong 6 tháng đầu 2019, khoản tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia của HFIC là 109,6 tỷ đồng. HFIC đang quản lý khối tài sản 12.567 tỷ đồng và có 7.950,8 tỷ đồng là vốn góp của chủ sở hữu.

Nhóm 7 ông lớn còn lại, HMTC đang bị lỗ 97 tỷ đồng, và lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán 186,4 tỷ đồng do ảnh hưởng từ việc phát sinh khoản truy thu tiền thuê đất từ năm 1996 đến nay.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng 2019 của 6 Tổng công ty gồm Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đạt 62,4 tỷ đồng; Địa ốc Sài Gòn (Resco) 23,3 tỷ đồng cho công ty mẹ, Phát triển công nghiệp Tân Thuận (TTIPC) đạt 54 tỷ đồng; Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) đạt 20,9 tỷ đồng đối với công ty mẹ và 54,3 tỷ đồng đối với hợp nhất; Xây dựng Sài Gòn (SGCC) đạt 59,5 tỷ đồng; Bến Thành (Ben Thanh Group) mẹ đạt 47,7 tỷ đồng và Quỹ Phát triển Nhà ở (HOF) đạt 23,9 tỷ đồng.

Có 5 tổng công ty mẹ không có bất kỳ khoản vay ngắn hay dài hạn nào gồm Resco, TTIPC, Ben Thanh Group, Sagri và HOF. 11 tổ chức nói trên đang nắm giữ khoảng 15.971 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Theo Economy