10 đối tượng bắt buộc phải kê khai tài sản, thu nhập

26/03/2021 16:23 GMT+7
Kê khai tài sản, thu nhập được xem là một trong những biện pháp để hạn chế tình trạng tham nhũng trong cán bộ, công chức. Vậy theo quy định mới nhất, từ năm 2021, những cán bộ, công chức nào phải kê khai tài sản, thu nhập?

Theo quy định tại Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 thì các đối tượng sau đây thuộc diện bắt buộc phải kê khai tài sản, thu nhập:

(1) Cán bộ;

(2) Công chức;

(3) Sĩ quan Công an nhân dân;

(4) Sĩ quan Quân đội nhân dân;

(5) Quân nhân chuyên nghiệp;

(6) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

10 đối tượng bắt buộc phải kê khai tài sản, thu nhập - Ảnh 1.

Kê khai tài sản, thu nhập được xem là một trong những biện pháp để hạn chế tình trạng tham nhũng trong cán bộ, công chức.

(7) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

(8) Người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

(9) Người ứng cử đại biểu Quốc hội;

(10) Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong đó, tài sản, thu nhập phải kê khai theo quy định này bao gồm:

- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;

- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;

- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài;

- Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.


PV