3 độ tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip

31/03/2021 10:00 GMT+7
Chứng minh nhân dân có thời gian là 15 năm phải đổi, còn với thẻ Căn cước công dân gắn chip khi đến độ tuổi nhất định công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ mới.

Độ tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip

Cụ thể, theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014:

Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Theo quy định Khoản 2 Điều 21 Luật Căn cước công dân, trường hợp thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Điều này có nghĩa là nếu căn cước công dân đã được cấp/đổi/cấp lại khi công dân đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi, đủ 58 tuổi thì vẫn có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo mà không phải đổi ở mốc 25, 40 và 60 tuổi.

Ví dụ, anh Nguyễn Văn L. sinh ngày 16/8/2000 được cấp (hoặc đổi/cấp lại) thẻ Căn cước công dân vào ngày 16/8/2023 (đủ 23 tuổi). Vậy đến khi đủ 40 tuổi L. mới phải đi đổi thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp cấp (hoặc đổi/cấp lại) thẻ Căn cước công dân trước khi đủ 23 tuổi L. sẽ phải đổi lại thẻ khi đủ 25 tuổi.

Như vậy, công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip khi đã đủ 38 tuổi thì thẻ căn cước công dân sẽ có giá trị sử dụng đến khi công dân đủ 60 tuổi, nghĩa là năm 40 tuổi không cần phải đi đổi thẻ.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 06/2021/TT-BCA và Luật Căn cước công dân 2014 thì: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân mã vạch đã cấp trước khi địa phương triển khai cấp thẻ căn cước công dân gắn chip thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn.

Vì vậy, người dân có Chứng minh nhân dân, căn cước công dân đã cấp theo mẫu cũ nếu chưa hết hạn thì không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân gắn chip.

3 độ tuổi bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước công dân gắn chip - Ảnh 1.

CMND có thời gian là 15 năm phải đổi, còn với thẻ Căn cước công dân khi đến độ tuổi nhất định công dân phải thực hiện thủ tục đổi thẻ mới. Ảnh minh họa

Thủ tục đổi thẻ CMND 9 số, 12 số qua Căn cước công dân gắn chip

Công dân cần mang theo sổ hộ khẩu CMND đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến (nếu có). (Xem chi tiết cách điền mẫu tờ khai tại đây)

Mẫu tờ khai Căn cước công dân (mẫu CC01)

Bước 2:

Công dân xuất trình CMND, sổ hộ khẩu; Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin của công dân trong Tờ khai Căn cước công dân (trường hợp công dân kê khai trực tuyến thì thu nhận qua thiết bị đọc mã vạch hoặc thiết bị thu nhận thông tin vào hệ thống) với thông tin trong sổ hộ khẩu để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân.

Trường hợp thông tin công dân có sự thay đổi, chưa khớp với Sổ hộ khẩu và tờ khai thì cần xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin đã thay đổi.

Trường hợp công dân đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để in trên Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân và thẻ Căn cước công dân theo quy định.

Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó.

Bước 3: Công dân đóng lệ phí cấp Căn cước công dân theo quy định.

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục; đồng thời:

- Trả lại CMND (chưa cắt góc) cho công dân đến làm thủ tục để sử dụng trong thời gian chờ cấp thẻ Căn cước công dân nếu CMND còn rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ).

- Thu, hủy Chứng minh nhân dân đó, ghi vào hồ sơ và cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân nếu CMND đã được cấp trước đó bị hỏng, bong tróc, không rõ nét (ảnh, số Chứng minh nhân dân và chữ).

Lưu ý: Trước đây khi cấp Căn cước công dân mã vạch, mặc dù trong các văn bản QPPL hướng dẫn thủ tục cấp, đổi thẻ Căn cước công dân không quy định nhưng thực tế tại các địa phương, người dân cần bước xin giấy giới thiệu đổi CMND sang Căn cước công dân của công an cấp xã, sau đó mới nộp tại công an cấp huyện và làm thủ tục tại công an cấp huyện. Vì vậy, người dân nên liên hệ trước với công an cấp xã để biết thông tin về việc cấp Căn cước công dân gắn chíp có cần giấy giới thiệu hay không để tránh mất thời gian di chuyển nhiều lần.

Ngoài ra, sau này khi cơ sở dữ liệu về dân cư được hoàn thiện thì có thể không cần đem theo sổ hộ khẩu.

Thủ tục đổi thẻ Căn cước công dân mẫu cũ sang thẻ Căn cước công dân gắn chip

Công dân cần mang theo Căn cước công dân mã vạch đã được cấp và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có thay đổi thông tin công dân nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 1: Điền vào Tờ khai Căn cước công dân

Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần đổi thẻ.

- Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai căn cước công dân.

- Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó. Chụp ảnh chân dung của công dân.

Bước 3: Nộp lệ phí theo quy định.

Bước 4: Cán bộ cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho người đến làm thủ tục.

Bước 5: Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân qua đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ theo yêu cầu: Tiến hành thu Căn cước công dân, cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp Căn cước công dân.

- Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ Căn cước công dân tại đơn vị cấp: Tiến hành thu hồi, cắt góc và trả lại Căn cước công dân khi trả thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

- Đối với Căn cước công dân bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy Căn cước công dân.An Vũ
Cùng chuyên mục