3 quy định mới từ 1/7 người mua nhà nên biết

17/06/2021 16:03 GMT+7
Luật Cư trú mới nhất có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 không chỉ có những thay đổi đối với người thuê nhà, mà với cả những người mua nhà cũng có nhiều ảnh hưởng. Dưới đây là 3 lưu ý đối với những người mua nhà kể từ ngày 01/7/2021.

Không nên mua nhà ở 5 địa điểm sau

Điều 23 của Luật Cư trú 2020 quy định rõ về các địa điểm không được đăng ký thường trú mới. Đó là các địa điểm sau:

1 - Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác.

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng.

3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết.

4. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền […]

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời tại khoản 3 Điều 27 của Luật này, 05 địa điểm nêu trên cũng bị cấm đăng ký tạm trú.

Như vậy, người mua nhà cần đặc biệt lưu ý, tránh mua nhà rơi vào các trường hợp nêu trên, vì sẽ không thể làm được thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú.

Trước đây: Luật Cư trú cũ không hề có quy định này.

3 quy định mới từ 1/7 người mua nhà nên biết - Ảnh 1.

3 quy định mới người mua nhà từ 01/7/2021 cần biết (Ảnh minh họa)

Có thể đồng ý cho chủ nhà cũ giữ hộ khẩu

Điểm h khoản 1 Điều 22 Luật Cư trú 2020 quy định:

“Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó” thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Theo quy định nêu trên, người mua nhà (chủ sở hữu mới) có quyền đồng ý hoặc không đồng ý về việc cho người chủ cũ giữ đăng ký thường trú tại nhà mình mua hoặc không. Đây là một quyền lợi mới đối với những người mua nhà kể từ ngày 01/7/2021.

Trước đây: Luật Cư trú cũ không có quy định này.

Được đăng ký thường trú ngay sau khi mua nhà

Khoản 1 Điều 20 của Luật Cư trú 2020 quy định:

Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Trước đây: Theo Luật Cư trú cũ, người dân đăng ký thường trú tại các thành phố trực thuộc trung ương, ngoài việc có chỗ ở hợp pháp, còn phải đáp ứng thời gian tạm trú tại thành phố đó từ 01 - 3 năm trở lên.

Luật mới đã bỏ điều kiện về thời gian tạm trú. Theo đó, người dân chỉ cần mua nhà và nhà đó thuộc sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc địa điểm như đã nêu ở mục Thứ nhất, là có thể làm thủ tục đăng ký thường trú.

Để làm thủ tục này, chỉ cần chuẩn bị Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu nhà. Sau đó nộp tại Công an xã, phường, thị trấn hoặc công an cấp huyện nếu địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.


Lan Vũ