5.490 tỷ dư nợ có khả năng mất vốn, lợi nhuận Sacombank "đi lùi"

21/10/2020 14:52 GMT+7
Lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong 9 tháng đầu năm giảm 6,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên đã hoàn thành trên 90% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố BCTC Hợp nhất quý III/2020.

Lợi nhuận trước thuế giảm 6,6%

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm của Sacombank tăng 12,8% so với cùng kỳ, đạt hơn 12.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận vẫn "đi lùi" 6,6% so với cùng kỳ, đạt gần 2.326 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do chi chi phí hoạt động, và đặc biệt là chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ tăng mạnh. Cụ thể, chi phí hoạt động tăng 5,8% đạt 7.057 tỷ; chi phí dự phòng rủi ro tăng 69,5% lên 2.853 tỷ đồng.

Trong cơ cấu thu nhập của Sacombank, thu nhập từ lãi xấp xỉ 8.513 tỷ đồng, chiếm 69% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng. Kết quả này, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ cũng tăng từ mức 2.131 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước lên 2.667,8 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng mang về cho Sacombank gần 558 tỷ đồng, gấp 1,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

5.490 tỷ dư nợ có khả năng mất vốn, Sacombank lợi nhuận "đi lùi" - Ảnh 1.

Sacombank hoàn thành 90% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này của Sacombank lỗ thuần 26,5 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm trước, khoản mục này vẫn mang về cho ngân hàng 53 tỷ đồng. Hoạt động khác và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng là 2 khoản mục "kém sắc" so với cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận sụt giảm nhưng ngân hàng cũng đã hoàn thành được hơn 90% kế hoạch cả năm. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ngân hàng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 20% so với năm 2019, đạt 2.573 tỷ đồng.

Nợ có khả năng mất vốn 5.490 tỷ đồng

Cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của Sacombank đạt 485.212 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 8,2% đạt 320.214 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 7% đạt 428.954 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu nội bảng của ngân hàng ở mức 6.837 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ (tăng 19,3%) so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn là 5.490 tỷ đồng, đang chiếm tới 80% tổng nợ xấu nội bảng của Sacombank. So với đầu năm, nợ có khả năng mất vốn của Sacombank tăng khoảng 9%.

5.490 tỷ dư nợ có khả năng mất vốn, Sacombank lợi nhuận "đi lùi" - Ảnh 2.

Trích báo cáo tài chính quý III/2020 của Sacombank (triệu đồng)

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của Sacombank cuối tháng 9 ở mức 2,13%, tăng so với mức 1,94% hồi đầu năm. Ngân hàng vẫn còn hàng chục nghìn tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, tuy nhiên số liệu cụ thể chưa được thể hiện chi tiết trong báo cáo tài chính.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cho Sacombank phải mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro trong 9 tháng đầu năm nay.

Huyền Anh