9 tháng Tập đoàn Cienco4 (C4G) báo lãi hơn 110 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ

14/10/2022 07:10 GMT+7
Lũy kế 9 tháng đầu năm, C4G ghi nhận doanh thu đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 110,1 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty CP Tập đoàn Cienco4 (UPCoM: C4G) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 668,2 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 49% lên 588,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 21% lên 79,5 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng vọt 755% lên gần 28 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính tăng tới 94% lên hơn 53 tỷ đồng, trong đó lãi vay là 50,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 860% lên gần 600 triệu đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 46% lên 20 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đạt 1,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 745 triệu đồng.

Kết thúc quý III/2022, Cienco4 báo lãi 25,7 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ.

9 tháng Tập đoàn Cienco4 (C4G) báo lãi hơn 110 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III của C4G.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, C4G ghi nhận doanh thu đạt 2.047 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ; lãi sau thuế đạt 110,1 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 9 của Tổng công ty đạt 8.406 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 54% với 4.528 tỷ đồng (tăng 16% so với đầu năm). Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 137% lên 277,4 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 61,3% xuống 31,4 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 75% lên hơn 892 tỷ đồng; trả trước cho người bán ngắn hạn tăng 67% lên 615 tỷ đồng; phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 38,5% lên 1.551 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 40,4% xuống 790 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn khác tăng vọt 415% lên 21,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thuế giá trị gia tăng được khấu trừ với 20,8 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm gần 9% xuống 5.951 tỷ đồng; nợ ngắn hạn chiếm 50% với 2.971 tỷ đồng; vay nợ ngắn hạn giảm 20,3% xuống 1.153,4 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Cienco4 dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm, Cienco4 thực hiện được 68% mục tiêu doanh thu và 36,7% lợi nhuận năm.

Cienco4 tạm dừng đăng ký chào bán cổ phiếu

Liên quan đến Cienco4, HĐQT mới đây đã thông qua việc điều chỉnh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo đó, Tập đoàn Cienco4 tạm dừng đăng ký chào bán cổ phiếu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 để cập nhật một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Dự kiến ngày 17/10, Cienco4 sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 tại Hà Nội và trình cổ đông gồm tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động HĐQT, quy chế hoạt động Ban kiểm soát và dự thảo điều lệ; tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT; và báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 1.123,59 tỷ đồng lên 2.247,18 tỷ đồng.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 29/4/2022, Cienco4 đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tổng số cổ phiếu chào bán 112,36 triệu cổ phiếu).

Tổng số tiền dự kiến huy động 1.123,59 tỷ đồng. Trong đó, Cienco4 dự kiến dùng 623,59 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn lưu động; 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ của công ty vay ngân hàng; và 200 tỷ đồng thanh toán các khoản công nợ dự kiến phải trả cho các nhà thầu phụ và nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ.

Nếu phát hành thành công, Tập đoàn Cienco4 sẽ phát hành thêm 112,4 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 2.247,18 tỷ đồng lên 3.370,77 tỷ đồng.

Cuối tháng 8/2022, Cienco4 thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 2022.

Trong tổng số tiền huy động từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đầu năm 1.123,59 tỷ đồng, Tập đoàn Cienco4 dự kiến sẽ giảm 321,7 tỷ đồng thanh toán các chi phí, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động khác về 201,89 tỷ đồng; tăng 160,5 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ của công ty vay cá nhân (kế hoạch ban đầu không có); tăng 100 tỷ đồng trả nợ vay trái phiếu (kế hoạch ban đầu không có); và tăng 61,2 tỷ đồng đầu tư mua cổ phần (kế hoạch ban đầu không có).


An Vũ