4 cá nhân và tổ chức sẽ dùng 20,61 triệu CP C4G đảm bảo cho trái phiếu của Cienco 4

24/11/2021 10:59 GMT+7
HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 (mã: C4G) vừa quyết định thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu năm 2021. Theo đó, 250 tỷ đồng trái phiếu Cienco 4 được đảm bảo bởi 20,61 triệu cổ phiếu C4G của 4 cá nhân và tổ chức.

Quá trình thực hiện phát hành trái phiếu các hợp đồng, giao dịch sẽ được ghi chép lại và lưu trữ thành hồ sơ riêng cụ thể như sau:

Công ty CP Newlink dùng tài sản của mình là cổ phiếu của Cienco 4 để làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu, đồng thời bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của trái phiếu.

Ông Nguyễn Tuấn Nghi dùng tài sản của mình là cổ phiếu Cienco 4 để làm tài sản bảm dảm cho trái phiếu.

Ngoài ra, còn có các tổ chức sử dụng tài sản là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng cho vay với Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink làm tài sản bảo đảm và bảo lãnh thanh toán vô điều kiện và không huỷ ngang cho toàn bộ nghĩa vụ thanh toán của trái phiếu.

Hai đối tượng mua trái phiếu Cienco 4 (mã: C4G) là ai? - Ảnh 1.

Toà nhà trụ sở Cienco 4. Ảnh: C4G

Theo phụ lục của quyết định này, đơn vị phát hành trái phiếu là Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, tên trái phiếu là trái phiếu Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 năm 2021.

Loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Trái phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000đ/trái phiếu; Số lượng phát hành tối đa là 2.500.000 trái phiếu; giá trị tối đa cổ phiếu là 250 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng.

Tài sản đảm bảo là 20.610.000 cổ phiếu của Cienco 4 thuộc sở hữu của tổ chức, các cá nhân bên đảm bảo và tất cả các quyền, lợi ích vật chất khác (ngoại trừ cổ tức bằng tiền mặt) phát sinh từ số cổ phiếu của Cienco 4. Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng vay vốn giữa Công ty CP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink và các tổ chức, cá nhân cho Trustlink vay.

Bảo lãnh thanh toán gồm có: Bảo lãnh thanh toán toàn bộ của ông Nguyễn Tuấn Huỳnh; Công ty CP Newlink; Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải; Công ty CP Đầu tư Cienco 4 land.

Theo đó, các bên bảo đảm cho trái phiếu gồm có Công ty CP Newlink; Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải; Công ty CP Đầu tư Cienco 4 land.

Theo tìm của PV Dân Việt, ông Nguyễn Tuấn Huỳnh đang là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cienco 4, cá nhân ông Huỳnh đang nắm giữ 3.702.336 cổ phiếu của Cienco 4 chiếm tỷ lệ 03.3%, tương đương 77.4 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tuấn Nghi là em trai của ông Nguyễn Tuấn Hùng cũng là các nhân đang nắm giữ 1.590.127 cổ phiếu, tương đương 33,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải đang nắm giữ gần 7 triệu cổ phiếu của Cienco 4 với tỷ lệ tương đương 6,59%.

Giá cổ phiếu C4G đã có đợt tăng ngoạn mục khoảng 100% trong vòng 1 tháng qua, từ mức 11.600 đồng/cổ phiếu lên mức 22.000 đồng/cổ phiếu. 

Thế Anh