Dự kiến A0 có vốn khủng ngót nghìn tỷ đồng khi tách khỏi EVN

25/09/2023 15:16 GMT+7
Trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) để thành lập công ty TNHH Một thành viên, vốn 100% Nhà nước khoảng 776 tỷ đồng.

Theo dự thảo được Bộ Công Thương xây dựng, A0 sẽ được tách khỏi EVN để trở thành Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO).

Cơ chế tài chính của NSMO là sẽ thu chi phí mua dịch vụ điều độ, điều hành giao dịch thị trường điện và lợi nhuận định mức từ EVN, qua cơ chế hợp đồng cung cấp dịch vụ. Cách xác định các chi phí này sẽ do Bộ Công Thương đảm trách hướng dẫn.

A0 có vốn khủng ngót nghìn tỷ đồng khi tách khỏi EVN - Ảnh 1.

Bộ Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng về A0, trong đó bố trí vốn điều lệ công ty này lên đến gần 800 tỷ đôgf (Ảnh: EVN)

Đáng chú ý, toàn bộ các nhân sự và hai khoản vay lại vốn ODA lên tới gần 3 triệu USD của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia sẽ được chuyển nguyên trạng từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sau đó là Bộ Công Thương khi đã hình thành, công ty TNHH 100% vốn nhà nước.

Với số vốn điều lệ hơn 776 tỷ đồng, Công ty NSMO bao gồm 630 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 146 tỷ đồng tại các dự án đầu tư hạ tầng phục vụ thị trường phát điện cạnh tranh chưa được quyết toán và dự án đang đầu tư năm 2023.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, mức vốn này đảm bảo A0 sau khi tách khỏi EVN hoạt động bình thường, vận hành ổn định, liên tục và không ảnh hưởng tới các dự án đầu tư dở dang năm 2023.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng, Bộ Công Thương cần sớm hoàn thành cơ chế tài chính tạo nguồn thu cho A0 và sửa các văn bản pháp luật liên quan.

Về phương án xử lý tài chính, hiện EVN đang cấp vốn vay cho A0 qua hai khoản vay thuộc hiệp định vay của Ngân hàng Thế giới, gồm 1,56 triệu USD dự án Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia mới và gần 1,35 triệu USD dự án cơ sở hạ tầng thông tin cho thị trường phát điện cạnh tranh. 

Đây là các khoản vay lại không chịu rủi ro tín dụng, tài sản hình thành từ các nguồn vốn vay này hiện đang được thế chấp cho các cơ quan cho vay lại được Bộ Tài chính ủy quyền. Do đó, theo quy định về quản lý nợ công, EVN có thể chuyển giao nghĩa vụ nợ cho A0 khi có sự chấp thuận của Thủ tướng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đề xuất Thủ tướng chấp thuận bàn giao hai khoản vay trên từ EVN sang NSMO sau khi thành lập. Công ty này sẽ trực tiếp ký hợp đồng vay lại, hợp đồng thế chấp tài sản và trả nợ cho các cơ quan cho vay lại. Trong thời gian chuyển giao, EVN tiếp tục trả nợ cho các cơ quan cho vay lại và NSMO hoàn trả lại cho EVN.

Theo dự thảo quyết định, toàn bộ lao động của A0 tại thời điểm cuối tháng 8 sẽ được tiếp nhận nguyên trạng, các quyền và nghĩa vụ với người lao động vẫn được kế thừa. Bộ Lao động, Thương binh và xã hội sẽ cùng các cơ quan xác định tiền lương của người lao động tại công ty mới được lập, trong đó người quản lý sẽ được xem xét xếp hạng bậc lương 1, nhằm đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động, tiền lương thu nhập đơn vị này.

Dự thảo quyết định cũng đưa ra mô hình tổ chức của A0 sau khi tách là mô hình Hội đồng thành viên, để đáp ứng việc chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sang Bộ Công Thương sau này theo yêu cầu của Thủ tướng. Bộ Công Thương sẽ kiện toàn các chức danh bộ máy quản lý sau khi doanh nghiệp được chuyển giao về Bộ.

A0 được thành lập năm 1994, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành truyền tải, phân phối điện đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định cho lưới điện quốc gia. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm vận hành các nhà máy điện; khai thác, điều tiết hồ chứa; xử lý sự cố hệ thống điện 500 kV.

An Linh
Cùng chuyên mục