ABBANK chốt ngày chia cổ phiếu thưởng cổ phiếu tỷ lệ 35%

13/01/2022 18:56 GMT+7
ABBANK chốt ngày chia cổ phiếu thưởng cổ phiếu tỷ lệ 35%
Ngày 10/02/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền để ABBANK thực hiện chia thưởng cổ phiếu.
Ngày 10/02/2022 là ngày giao dịch không hưởng quyền để ABBANK thực hiện chia thưởng cổ phiếu. Năm 2021, ABBANK đạt 1.979 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành kế hoạch năm.

ABBANK chốt ngày chia thưởng tỷ lệ 35%

ABBANK thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/02/2022 để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 35% (ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/02/2022).

Các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu ABBANK (UpCOM: ABB) trước ngày 10/02/2022 sẽ có quyền nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 35%. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi 100 cổ phiếu tại Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách 11/02/2022) được nhận thêm 35 cổ phiếu thưởng.

Nguồn tài chính sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng là từ một phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại từ năm 2018 đến năm 2020 và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Trong nhiều năm trở lại đây, đà tăng trưởng của ABBANK luôn giữ được nhịp độ ổn định, thể hiện nhiều triển vọng cho nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành chia cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của ABBANK sẽ đạt gần 10.000 tỷ đồng, theo đúng lộ trình tăng vốn đã được Đại hội đồng Cổ đông ABBANK thông qua và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

ABBANK đạt gần 2.000 tỷ đồng lợi nhuận, chuẩn bị chuyển sàn

Đến cuối năm 2021, tổng tài sản ABBANK đạt 120.217 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.979 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch được giao. ABBANK sẽ trình Đại hội đồng cổ đông dự kiến tổ chức tháng 4/2022 về phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021.  Dự kiến ABBANK tiếp tục đặt nhiều kỳ vọng tăng trưởng cao trong năm 2022.

Trong năm 2022 ABBANK cũng có kế hoạch thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu và thực hiện dự án chuyển đổi ngân hàng số theo lộ trình.

Cho đến nay hoạt động kinh doanh của ABBANK đang theo sát kế hoạch chiến lược trung hạn 2021 – 2025, các chỉ số hiệu quả liên tục được cải thiện qua từng năm, xử lý nợ tốt và quản trị rủi ro chuẩn mực. Trong năm 2021 vừa qua, ABBANK đã mời Tổ chức Tài Chính Quốc Tế thực hiện đánh giá năng lực quản trị và đưa ra lộ trình cải thiện hàng năm theo các tiêu chuẩn quản trị tốt nhất mà quốc tế và Việt Nam áp dụng hiện nay.

Ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT của ABBANK chia sẻ: "Sau khi hoàn tất lộ trình tăng vốn, Ngân hàng cũng sẽ tiến hành ngay các bước chuẩn bị cần thiết để chuyển mã cổ phiếu ABB từ sàn UPCoM lên sàn niêm yết trong thời gian tới".

Q. Nguyễn