ACB: Lợi nhuận trước thuế hơn 6.410 tỷ, nợ xấu lên 2.480 tỷ

22/10/2020 19:30 GMT+7
Báo cáo tài chính Quý III/2020 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB), lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 33,7% trong quý gần nhất và tăng 15,3% trong 9 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ. Nợ xấu của ACB tăng mạnh từ 1.449 tỷ đồng lên 2.480 tỷ đồng.
ACB: Lợi nhuận trước thuế hơn 6.410 tỷ, nợ xấu “cộng” thêm 71% - Ảnh 1.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của ACB

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 2.591,6 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.075 tỷ đồng trong Quý III/2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ACB báo lãi trước thuế hơn 6.411 tỷ đồng, tăng 15,3%, bằng 84,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm của ngân hàng. Được biết, mục tiêu cả năm của ACB là 7.600 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

9 tháng, thu nhập lãi thuần - nguồn thu nhập chính của ngân hàng tăng 15,8% mang về trên10.166 tỷ đồng. Các mảng hoạt động như kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư, kinh doanh đều ghi nhận kết quả khả quan khi lãi thuần tăng mạnh.

Đơn cử như lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 67,7%; chứng khoán kinh doanh tăng 39,2%. Đáng chú ý, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng tới 191 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, các mảng như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh khác có lãi thuần giảm lần lượt 8,6% và 49,1%.

Sau 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của ACB tăng hơn 16%, lên trên 13.110 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động gần 5.861 tỷ đồng, tăng 5,3%. Kết quả, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ACB tăng tới 24,1%, mang về hơn 7.100 tỷ.

Cũng như hầu hết các nhà băng đã công bố Báo cáo tài chính, chi phí trích lập dự phòng rủi ro của ACB tăng trong kỳ này. So với 9 tháng đầu năm 2019, khoản mục này đã tăng 4,28 lần với 694,2 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của ACB đạt 418.748 tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay tăng trưởng 10,7% đạt 297.386 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 8,6% đạt 334.729 tỷ đồng.

ACB: Lợi nhuận trước thuế hơn 6.410 tỷ, nợ xấu “cộng” thêm 71% - Ảnh 2.

Báo cáo tài chính quý III/2020 của ACB

Đáng chú ý, nợ xấu của ACB tăng mạnh từ 1.449 tỷ đồng lên 2.479,5 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 71%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu của ACB cũng tăng từ 0,54% lên 0,83% sau 9 tháng.

Trong cơ cấu cho vay khách hàng của ACB, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh nhất từ hơn 235 tỷ đồng lên gần 831 tỷ đồng, tăng 253%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 74,8% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 22,4%.

Tính đến 30/9, tổng số nhân viên chính thức của ACB là 11.142 người. Lương và phụ cấp bình quân cán bộ, nhân viên tại ACB chỉ vào khoảng 13 triệu đồng/tháng.

Huyền Anh