ACB sẽ chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25%, kỳ vọng mỗi ngày “bỏ túi” 23 tỷ đồng lãi sau thuế

15/03/2021 14:58 GMT+7
ACB của ông Trần Hùng Huy dự kiến lãi trước thuế hơn 10.600 tỷ đồng trong năm 2021, bình quân mỗi ngày khoảng 29 tỷ đồng và 23 tỷ đồng lãi sau thuế mỗi ngày. Hiện trên thị trường chứng khoán ACB đang có vốn hóa gần 73 nghìn tỷ đồng.

Theo tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 được công bố mới đây, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho biết sẽ trình cổ đông ngân hàng về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2020 bằng cổ phần phổ thông.

Chia cổ tức 25%, ACB sẽ tăng vốn điều lệ lên 27.000 tỷ

Cụ thể, ACB sẽ phát hành hơn 540 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, tương đương với tỷ lệ thực hiện là 25% (tỷ lệ này có thể điều chỉnh phụ thuộc vào sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước). Nguồn sử dụng để tăng vốn đến từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi trích lập các quỹ của năm 2020 và lợi nhuận còn lại chưa chia tính đến thời điểm 31/12/2020.

Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến sẽ tăng thêm hơn 5.400 tỷ đồng, lên mức 27.019 tỷ đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ là quý III/2021. Bên cạnh đó, ACB cũng dự kiến năm sau sẽ tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%.

Ngân hàng vốn hóa gần 73 nghìn tỷ kỳ vọng mỗi ngày “bỏ túi” 23 tỷ đồng lãi sau thuế - Ảnh 1.

ACB đặt kỳ vọng lợi nhuận trước thuế 2021 trên 10.000 tỷ

Việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn cho các hoạt động cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu chính phủ của ACB. Đồng thời, thêm nguồn vốn để xây dựng văn phòng làm việc; cải tạo, sửa chữa, di dời trụ sở, đầu tư các dự án chiến lược 2019 - 2024 và nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Cũng trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, ACB sẽ trích gần 1.296 tỷ đồng cho các quỹ gồm quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ các công ty con và quỹ khen thưởng phúc lợi.

Mỗi ngày "bỏ túi" 29 tỷ lợi nhuận trước thuế

Về mục tiêu kinh doanh năm 2021, Ban lãnh đạo ACB dự kiến trình ĐHĐCĐ mục tiêu tổng tài sản năm 2021 tăng 10%, tiền gửi khách hàng tăng 9%, tín dụng tăng 9% (điều chỉnh theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN cấp). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 10.602 tỷ đồng.

Trong năm 2020, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.602 tỷ đồng, tăng 10,5% so với mức thực hiện năm 2020. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 8.481, tăng 10,4%, mỗi ngày bình quân lãi sau thuế 23 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, hiện thị giá của ACB đang giao dịch ở mức giá 33.600 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính gần 73.000 tỷ đồng.

H.Anh
Tags: