Agribank Nam Đà Nẵng: Chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp và nông dân vượt qua dịch Covid-19

09/04/2021 16:37 GMT+7
Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, thách thức, song Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã phát huy sức mạnh truyền thống, đoàn kết, sáng tạo của Agribank để đạt được những kết quả hết sức ấn tượng.

Dấu ấn chi nhánh mới thành lập

Ông Ngô Việt Cường – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng cho biết, được chia tách và thành lập tháng 9/2019 từ Agribank Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, mặc dù vừa mới thành lập và ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với những nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã đạt được những thành quả đáng khích lệ.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 1.

“Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19”, là một trong những điểm sáng trong các chương trình cho vay của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng trong thời gian qua.

Tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2020 đạt 11.682 tỷ đồng, tăng 1.084 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 10,23%, tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 9.202 tỷ đồng, tăng 1.319 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trường 16,7% so với tại thời điểm khi mới thành lập.

Đến cuối 2020, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng có 9.702 khách hàng vay vốn (gồm 414 khách hàng pháp nhân và 9.288 khách hàng cá nhân), tổng thu dịch vụ đạt 42,3 tỷ đồng, kết quả tài chính đạt 310 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch giao.

Ông Cường cho biết thêm, trước những khó khăn chung của nền kinh tế, thì việc chia sẻ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 là một nhiệm vụ và cũng là trách nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng nhằm giúp khách hàng ổn định, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 2.

Ông Ngô Việt Cường – Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.

Với mục tiêu trọng tâm là thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" - vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; trên tinh thần chung tay cùng cộng đồng, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã tích cực triển khai "Chương trình cho vay ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19".

Để Chương trình này được hiệu quả, thiết thực, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã phải chấp nhận giảm lợi nhuận năm 2020 và các năm tiếp theo (hơn 45 tỷ đồng giảm lãi riêng năm 2020), qua đó góp phần cùng cộng đồng nói chung và khách hàng Agribank nói riêng vượt qua thách thức đại dịch.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 3.

Dù mới thành lập, nhưng Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã đạt được những kết quả rất ấn tượng.

Vì vậy, có thể nói chương trình cho vay ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là tinh thần trách nhiệm, là một trong những điểm sáng trong các chương trình cho vay của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, chi nhánh cũng đặc biệt quan tâm cho vay đến các lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TT-NHNN về phát triển nông nghiệp nông thôn, xuất nhập khẩu, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao và cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tổng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh đến cuối năm 2020 đạt 3.185 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 34,6%/tổng dư nợ cho vay.

Chia sẻ khó khăn cùng khách hàng

Ông Cường cho biết, thực hiện Thông tư số 01/2020/TT- NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước và Quyết dịnh số 535/QÐ-NHNo-TD ngày 25/3/2020 của Tổng Giám đốc Agribank về thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ khách hàng.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 4.

Nhờ nguồn vốn Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng mà nhiều hộ dân đã xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả, đem lại thu nhập cao.

Để đồng hành chia sẻ khó khăn với khách hàng, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo đến các Phòng nghiệp vụ tại Hội sở chi nhánh và các chi nhánh loại 2, Phòng giao dịch trực thuộc tích cực triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ và cho vay ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ và giúp khách hàng ổn định, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 4.

Bên cạnh kinh doanh hiệu quả, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

Số lượng khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong năm 2020 là 274 khách hàng (gồm 41 khách hàng doanh nghiệp và 233 khách hàng cá nhân).

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 5.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đã đến tận nơi thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Tổng số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ là 492,2 tỷ đồng (trong đó, dư nợ cơ cấu của khách hàng doanh nghiệp là 363,7 tỷ đồng và dư nợ cơ cấu của khách hàng cá nhân là 128,5 tỷ đồng). Tổng doanh số cho vay ưu đãi lãi suất hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 1.833 tỷ đồng (cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp là 1.531 tỷ đồng và cho vay đối với khách hàng cá nhân là 302 tỷ đồng).

Hiện nay, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục đồng hành và chia sẻ những khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 6.

Agribank Chi nhánh Ông Ích Khiêm - Nam Đà Nẵng tài trợ trang thiết bị y tế cho Bệnh viện C Đà Nẵng.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 7.

Bên cạnh thực thi tốt chính sách tiền tệ, kinh doanh hiệu quả, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm của Chi nhánh đối với cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện tốt chủ trương, chính sách của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng: Những con số ấn tượng của chi nhánh mới thành lập - Ảnh 8.

Năm 2020, tổng nguồn kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội của Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng là 1.164 triệu đồng.

Năm 2020, tổng kinh phí thực hiện chương trình an sinh xã hội là 1.164 triệu đồng. Trong đó, kêu gọi cán bộ nhân viên trích tiền lương ủng hộ nộp các quỹ an sinh xã hội 1.034 triệu đồng, kinh phí chuyên môn hỗ trợ 130 triệu đồng.

Thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể của chính quyền địa phương cũng như các đơn vị trực thuộc Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng đồng hành cùng chương trình vì người nghèo, gia đình khó khăn; chi ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19; chi ủng hộ bão, lũ tại miền Trung; chi phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sī; chi hỗ trợ quỹ khuyến học, trao học bổng cho các sinh viên hiếu học…

Hi vọng rằng, với những kết quả ấn tượng đã đạt được trong thời gian qua là tiền đề để Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng phát triển thịnh vượng trong thời gian đến.

Trần Hậu - Đoàn Hồng