Alpha 7 Group (DL1): Lên kế hoạch lãi 75 tỷ, xây dựng chuỗi trang trại chăn nuôi heo cho các Tập đoàn lớn

05/06/2023 12:41 GMT+7
Alpha 7 Group dự trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 75 tỷ đồng tỷ, tăng 7% so với thực hiện 2022. Dự kiến không chia cổ tức năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả đòn bẩy tài chính.

CTCP Tập đoàn Alpha Seven  (Alpha 7 Group, HNX: DL1) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, ĐHĐCĐ được tổ chức ngày 25/6/2023 tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2022, Alpha Seven ghi nhận doanh thu thuần đạt 279 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 66,8 tỷ đồng, vượt 29% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2022, DL1 hoàn tất mua lại 98% cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Đức Long Gia Lai để tăng cường năng lực sản xuất linh kiện điện tử và mở rộng kinh doanh dịch vụ lưu trú; Alpha Seven tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi Bến xe Đức Long Gia Lai khang trang, hiện đại theo hướng kết hợp giữa khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ; Rà soát công tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai và thủ tục đầu tư – xây dựng các dự án bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục thi công và bán hàng. 

Ngày 22/2/2022, Alpha Seven động thổ triển khai xây dựng tòa nhà văn phòng tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Alpha 7 Group (DL1): Lên kế hoạch lãi 75 tỷ, dự kiến đẩy nhanh các hoạt động đầu tư bất động sản - Ảnh 1.

Dự trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

Năm 2023, Alpha Seven dự trình lên kế hoạch doanh thu hợp nhất kỳ vọng đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất kỳ vọng 75 tỷ đồng, lần lượt vượt 43,5% và 12% so với thực hiện năm 2022.

Bên cạnh mục tiêu đạt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các chỉ tiêu của năm 2023, HĐQT dự kiến trong năm 2023 đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án bất động sản (nhà ở, khu công nghiệp), các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy điện), xây dựng chuỗi trang trại chăn nuôi heo cho các Tập đoàn lớn về chăn nuôi thuê cũng như các dự án về sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử hàm lượng công nghệ cao, thương mại dịch vụ…

Về phân phối lợi nhuận năm 2022, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của DL1 ghi nhận 65,3 tỷ đồng, gấp gần 2 lần so với quý I/2022 là 33,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 17,6 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Giải trình về lợi nhuận sau thuế TNDN quý I/2023 tăng so với quý I/2022, DL1 cho biết, nguyên nhân từ đầu năm 2023 đến nay, các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty con tăng, dãn đến doanh thu quý I/2023 tăng. Giá vốn hàng bán ghi nhận 34 tỷ đồng, tăng 12,5% so với quý I/2022. 

Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 18 tỷ đồng, tăng 45% so với quý I/2022 do Công ty mẹ và Công ty con tăng các khoản đầu tư như: Chi phí tài chính ghi nhận 29 tỷ đồng, tăng 326% so với quý I/2022; Chi phí bán hàng ghi nhận 297 triệu đồng, giảm 23% so với quý I/2022, ...

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Alpha 7 Group ghi nhận là 2.967 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 1.623 tỷ đồng, trong đó, nợ dài hạn chiếm 62,3% với 1.011 tỷ đồng.


Khánh Ly