Ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái vẫn tăng gần 24%

07/10/2021 16:45 GMT+7
Mặc dù tình hình diễn biến dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên bằng các giải pháp đồng bộ đến nay thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt trên 2.400 tỷ đồng, tăng 23,70% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Sở Tài chính tỉnh Yên Bái, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.435,598 tỷ đồng, bằng 60,89% kế hoạch, tăng 23,70% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu cân đối ước đạt 1.414 tỷ đồng, bằng 73,20% dự toán, tăng 22,70% so với cùng kỳ năm 2020; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 256,465 tỷ đồng, bằng 80,10% dự toán, tăng 71,90% so với cùng kỳ năm 2020. 

 Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 8.708 tỷ đồng, bằng 79,20% dự toán, tăng 0,30% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 2.445,1 tỷ đồng, bằng 124% dự toán, tăng 2,80% so với cùng kỳ năm 2020; chi thường xuyên ước đạt 5.369,28 tỷ đồng, bằng 78,10% dự toán, tăng 8,40% với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, Yên Bái đã triển khai tốt nhiệm vụ thu các khoản từ đất, thu doanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thu còn chậm tiến độ bảo đảm thu ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm thuế, không để nợ đọng, giảm thiểu tối đa thất thu thuế trên địa bàn.

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái vẫn tăng gần 24% - Ảnh 1.

Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh Yên Bái. Ảnh: Tiến Khánh.

Năm 2021, tỉnh Yên Bái dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng. Do vậy, từ nay đến cuối năm 2021 của Yên Bái là theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu, nắm chắc các nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên từng địa bàn; phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, đặc biệt phân tích cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn, từng lĩnh vực thu sát với thực tế; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để bổ sung điều chỉnh kịch bản thu ngân sách.

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các giải pháp thu hồi nợ thuế, đôn đốc thu nợ và cưỡng chế thuế nhằm thu dứt điểm nợ thuế năm 2020 chuyển sang, hạn chế nợ mới phát sinh; khẩn trương triển khai đấu giá đất để đảm bảo nguồn thu như kế hoạch đề ra, nhất là các khoản thu liên quan đến đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng dân dụng, hộ kinh doanh cá thể…

Hoàng Hữu