Bà Nguyễn Thị Việt Hà được giao phụ trách HĐQT HoSE

03/03/2021 07:19 GMT+7
Bà Nguyễn Thị Việt Hà sẽ thay thế ông Lê Hải Trà đảm nhận việc phụ trách HĐQT HoSE.

Ngày 2/3, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ trì lễ trao các quyết định bổ nhiệm nhân sự Lãnh đạo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE). Theo đó bà Nguyễn Thị Việt Hà - Thành viên HĐQT - được giao phụ trách HĐQT HoSE.

Trong khi đó, ông Lê Hải Trà thôi giữ chức thành viên HĐQT để giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 26/2.

Như vậy, HĐQT HoSE gồm 3 người là bà Nguyễn Thị Việt Hà, bà Ngô Viết Hoàng Giao, ông Nguyễn Vũ Quang Trung. Ban Tổng giám đốc gồm 5 người là ông CEO Lê Hải Trà và 4 Phó Tổng giám đốc bà Ngô Viết Hoàng Giao, ông Nguyễn Vũ Quang Trung, bà Trần Anh Đào và ông Trầm Tuấn Vũ.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà được giao phụ trách HĐQT HoSE - Ảnh 1.

Ông Lê Hải Trà (thứ 3 từ trái sang) và bà Nguyễn Thị Việt Hà (thứ 4 từ trái sang) nhận quyết định bổ nhiệm nhân sự mới. Ảnh: HoSE.

Kể từ khi có kế hoạch sáp nhập 2 sở giao dịch chứng khoán, nhiều chức danh lãnh đạo cao cấp tại HoSE và HNX vẫn bị khuyết. Tháng 3/2016, ông Trần Văn Dũng trở thành Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc HoSE. Đến tháng 11/2016, ông Dũng được bổ nhiệm Chủ tịch HoSE và tháng 7/2017 chuyển công tác làm Chủ tịch UBCK. Kể từ đó ông Lê Hải Trà phụ trách HĐQT và ông Nguyễn Vũ Quang Trung phụ trách Ban điều hành HoSE.

Như vậy với quyết định trên, HoSE đã có Tổng giám đốc sau 4 năm. Vị trí Chủ tịch HĐQT vẫn để trống, bà Nguyễn Thị Việt Hà sẽ thay thế ông Lê Hải Trà phụ trách HĐQT.

Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng có thay đổi quan trọng khi ông Nguyễn Anh Phong – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc – được giao phụ trách Ban Điều hành HNX kể từ ngày 1/3.

Ông Nguyễn Anh Phong được giao phụ trách Ban điều hành HNX thay cho ông Nguyễn Như Quỳnh - Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc – người được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng và giao phụ trách, điều hành Viện Chiến lược và Chính sách tài chính - Bộ Tài chính, từ ngày 1/3.

Như vậy, Ban lãnh đạo HNX gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thành Long, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Nguyễn Anh Phong, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tuấn Anh.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà được giao phụ trách HĐQT HoSE - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Phong nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: HNX.

Huy Lê (Theo NĐH)