Bảo hiểm phi nhân thọ: Thu 150 tỷ/ngày, chi trả bồi thường chiếm khoảng 1/3 doanh thu

18/08/2020 10:12 GMT+7
Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song doanh thu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vẫn tăng trưởng tích cực. Trong đó, thị trường phi nhân thọ ước đạt 26.991 tỷ đồng doanh thu, bình quân gần 150 tỷ đồng/ngày. Khối phi nhân thọ chi trả bồi thường hơn 9.000 tỷ đồng sau 6 tháng, tương ứng 50 tỷ đồng/ngày.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) vừa công bố số liệu về thị trường bảo hiểm Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020, dựa trên tổng hợp báo cáo hoạt động ước tính của các hội viên.

Cụ thể, tổng doanh thu của thị trường bảo hiểm đến hết quý II/2020 ước đạt 82.944 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 26.991 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 7%. Còn tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ (BHNT) đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Về mảng BHNT, theo số liệu thống kê ước tính của IAV, đến hết tháng 6/2020, tổng số hợp đồng khai thác mới là 1.367.489 hợp đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 12.032.944, tăng 19,7%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ đạt 55.953 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ (cao hơn 6 điểm% so với dữ liệu trước đó từ GSO).

Cùng với việc tăng về số hợp đồng khai thác mới và doanh thu phí bảo hiểm, phí bảo hiểm khai thác mới của khối nhân thọ tính đến tháng 6 tăng 12,5% đạt 17.304 tỷ đồng.

Về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 8.236 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 31% trong tổng doanh thu toàn thị trường, bồi thường 3.821 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 46%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 2.495 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, tăng trưởng 33%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 5.916 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 22%, bồi thường 3.434 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 8.051 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 30%, tăng trưởng 8%, bồi thường 2.458 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 3.790 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 14%, tăng trưởng 9%, bồi thường 847 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 22% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm cháy nổ doanh thu đạt 3.068 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 11%, tăng trưởng 13%, bồi thường 776 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường). Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 2.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9%, bồi thường 412 tỷ đồng. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 771 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3%, bồi thường 258 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển doanh thu đạt 1.123 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, giảm 11%, bồi thường 279 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 25% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bảo hiểm phi nhân thọ: Thu 150 tỷ/ngày, chi trả bồi thường chiếm khoảng 1/3 doanh thu - Ảnh 2.

Khối phi nhân thọ chi trả bồi thường hơn 9.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu doanh thu đạt 1.101 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 4%, tăng trưởng 6%, bồi thường 464 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 42% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác gồm bảo hiểm trách nhiệm đạt 569 tỷ đồng tăng trưởng 2%, bảo hiểm hàng không 264 tỷ đồng giảm 16%, bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 428 tỷ đồng tăng trưởng 15%, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 112 tỷ đồng tăng trưởng 18%, bảo hiểm nông nghiệp đạt 20 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ, bảo hiểm bảo lãnh 15 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.

Về chi trả bồi thường, theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, sau 6 tháng khối phi nhân thọ chi trả bồi thường 9.028 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường khoảng 33% (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Huyền Anh