Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.Nha Trang

23/06/2021 18:13 GMT+7
Tại kỳ họp thứ 1, đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Nha Trang. Cụ thể, ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy đã trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

Ngày 23/6, HĐND thành phố Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 1. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử thành phố Nha Trang báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Nha Trang có 10 đơn vị bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99%. Kết quả có 35 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP.Nha Trang - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Nha Trang tặng cho Chủ tịch và các Phó Chủ tịch TP.Nha Trang

 Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố Nha Trang đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng  và  Phó các Ban của HĐND thành phố Nha Trang. Với tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 100%, ông Nguyễn Thế Sinh – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy được bầu làm Chủ tịch HĐND thành phố và ông Bảo Thọ được bầu Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, cũng đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Sỹ Khánh - Phó Bí thư Thành ủy đã trúng cử Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm 100%. Các ông Vũ Chí Hiếu, Lê Đại Dương và Lưu Thành nhân trúng cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang.

Công Tâm