Bầu Đức góp nghìn tỷ vào công ty chăn nuôi bò

10/09/2020 20:21 GMT+7
Công ty của Bầu Đức xoá phần lớn nợ cho Công ty Chăn nuôi Gia Lai sau khi chuyển 5.865 tỷ đồng khoản phải thu tại đây thành vốn góp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) cho biết đã thống nhất phương án chuyển đổi dư nợ cho vay và nợ phải thu từ Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp. Theo đó, 5.865 tỷ đồng dư nợ sẽ chuyển thành 586,5 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng.

Tính đến cuối quý II, công ty Chăn nuôi Gia Lai đang nợ Hoàng Anh Gia Lai hơn 6.080 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nợ phải thu ngắn và dài hạn. Các khoản vay có lãi suất từ 4,8-12% một năm. Tuy nhiên, phía kiểm toán đánh giá khả năng thu hồi nợ dựa trên tài sản thuần chỉ khoảng 770 tỷ đồng.

Công ty Chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, trùng thời điểm Hoàng Anh Gia Lai tuyên bố chăn nuôi bò quy mô công nghiệp với nguồn giống nhập khẩu từ Australia và New Zealand. Công ty này đăng ký ngành nghề chính là chăn nuôi bò và có địa chỉ kinh doanh trùng với hội sở của Hoàng Anh Gia Lai. Vốn điều lệ tính đến cuối năm ngoái là 800 tỷ đồng và có thể sẽ tăng ít nhất 5.865 tỷ đồng tương ứng phần vốn góp của Hoàng Anh Gia Lai.

Trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận đây là "công ty liên quan" và đã rót 468 tỷ đồng trong số 650 tỷ đồng cam kết góp vốn theo hợp đồng hợp tác dự án chăn nuôi bò.

Mối quan hệ của hai bên trước đó tương đối rối rắm. Ban đầu, Công ty cổ phần Bò Sữa Tây Nguyên – một doanh nghiệp do Hoàng Anh Gia Lai sở hữu gián tiếp qua Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) nắm 23,46% vốn tại Công ty Chăn nuôi Gia Lai. Đến đầu năm 2018, Bò Sữa Tây Nguyên chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại đây và thu về 43 tỷ đồng.

Tuy nhiên, việc thay đổi pháp nhân sở hữu vốn mới được thực hiện vào cuối năm 2019, cùng lúc với việc công ty mẹ của Công ty Chăn nuôi Gia Lai là Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản An Phú thoái hết 56,53%.

Công ty Chăn nuôi Gia Lai từng được Hoàng Anh Gia Lai liệt kê là thành viên của nhóm An Phú, có tổng dư nợ hơn 10.800 tỷ đồng nhưng gần 7.300 tỷ đồng trong đó bị phía kiểm toán cho rằng chưa xác định khả năng thu hồi. Ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai phải dùng tài sản riêng, cộng thêm tài sản của một số công ty và cá nhân liên quan khác để bảo lãnh cho khoản phải thu này.

Trong báo cáo giải trình cuối tháng 6, đại diện Hoàng Anh Gia Lai khẳng định, các số liệu định giá chỉ mang tính thời điểm và nhằm mục đích tham khảo hơn là giá trị giao dịch. Ban lãnh đạo doanh nghiệp này tin rằng tài sản hiện tại đủ khả năng tạo ra giá trị và dòng tiền đảm bảo khả năng thu hồi các khoản nợ.

Phương Đông (Theo VnExpress)