Bê tông ly tâm An Giang (ACE): Chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35%

22/11/2021 11:02 GMT+7
Sau gia hạn trả cổ tức tiền mặt năm 2020 do giãn cách như đã thông báo, mới đây, Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang (mã ACE - UpCOM) ra quyết định chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức đợt cuối của năm 2020 với hình thức tiền mặt, tỷ lệ là 35%/vốn điều lệ.

Ngày 19/11 vừa qua, Hội đồng quản trị ACE đã ra Nghị quyết số 26/NQ-ACECO-HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 kịp thời hạn là quý 3-4/2021 theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên vào tháng 4/2021.

Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 35% - Ảnh 1.

Hội đồng quản trị ACE đã ra Nghị quyết số 26/NQ-ACECO-HĐQT quyết định chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 02/12/2021 và cổ tức tiền mặt 2020 sẽ được chi trả vào đúng ngày kết thúc năm nay - 30/12/2021. Với tỷ lệ chi trả 35%/Vốn điều lệ, ACE sẽ chia ra khoảng hơn 10 tỷ đồng (cổ tức 3.500 VNĐ/CP) cho đợt chia cuối cùng của năm 2020.

Trước đó, ngày 6/10, Bê tông ly tâm An Giang đã có thông báo về việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2020, đợt cuối.

Lý giải về việc chậm trễ chi trả cổ tức, lãnh đạo Công ty ACE cho rằng, do dịch Covid-19, các tỉnh phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội nên các công trình thi công xây dựng phải tạm dừng.

Việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến tình hình thanh toán công nợ của các đơn vị.

Năm 2020, tổng doanh thu của ACE đạt 290 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 19 tỷ đồng Việt Nam.

Năm 2021, ACE đặt ra mục tiêu kinh doanh khá "nhẹ nhàng" so với con số thực năm 2020 với tổng doanh thu là 260 tỷ đồng, mức chi trả cổ tức là 25%.

Lan Hương