Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên lợi nhuận tăng mạnh nhưng không hoàn thành kế hoạch năm 2020

21/01/2021 09:46 GMT+7
Quý IV/2020, do lợi nhuận gộp ở mức cao nên mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 2 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng thì TNH vẫn lãi sau thuế 29 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần tăng 17% so với cùng kỳ năm trước lên 102 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng giảm 9%, đạt 53 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của TNH đạt 48 tỷ đồng, tăng 67%.

Lợi nhuận gộp ở mức cao nên mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh từ 2 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng thì TNH vẫn lãi sau thuế 29 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế năm 2020, TNH đạt doanh thu gần 336 tỷ đồng, tăng 22% với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 113 tỷ đồng, Lợi nhuận sau thuế đạt gần 110 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và tăng 23%.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không hoàn thành kế hoạch năm 2020 - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính TNH

Năm 2020, TNH đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 420 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nói trên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chỉ hoàn thành 80% chỉ tiêu doanh thu, và 79% kế hoạch lợi nhuận. Trong khi đó, kế hoạch lợi nhuận trình bày trong Báo cáo thường niên, TNH đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng cho năm 2020, TNH cũng chỉ ngấp nghé gần hoàn thành kế hoạch năm.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TNH đạt 1.158 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 279 tỷ đồng so với đầu năm. Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm từ 341 tỷ đồng xuống còn 180 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh từ 335 tỷ đồng xuống gần 145 tỷ đồng. Tài sản dài hạn tăng từ 539 tỷ lên 980 tỷ đồng, chiếm phần lớn là tài sản cố định khi tăng từ 416 tỷ đồng lên 901 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/1, Bệnh viện Thái Nguyên đã chính thức niêm yết, và đưa 41,5 triệu cổ phiếu TNH vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE).

Đáng chú ý, sau khi lên sàn, Bệnh viện Thái Nguyên góp vốn thành lập 2 pháp nhân mới. Theo đó, TNH góp vốn thành lập công ty cổ phần Bệnh viện Sản Nhi Quốc Tế TNH với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên nắm giữ 48% vốn điều lệ tại pháp nhân mới, tương ứng số tiền 43,2 tỷ đồng. Bệnh viện Sản Nhi Quốc Tế TNH hoạt động trong lĩnh vực tương tự với ngành nghề của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.

Đồng thời, TNH  cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Bệnh viện Mắt Quốc Tế TNH với vốn điều lệ 70 tỷ đồng, TNH sở hữu 45% vốn điều lệ, tương ứng góp 31,5 tỷ đồng. Bệnh viện Mắt Quốc Tế TNH hoạt động tương ứng với ngành nghề của CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.


 

Quang Dân