Giải mã khoản lãi 13.000 tỷ đồng năm 2020 của VPBank

21/01/2021 07:06 GMT+7
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - HOSE: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2020 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 13.000 tỷ đồng, vượt 27,5% kế hoạch đề ra đầu năm, tăng trưởng 26,1% so với năm 2019.

Tại 31/12/2020, tổng dư nợ cho vay khách hàng hợp nhất đạt hơn 320 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 19%; trong đó ngân hàng riêng lẻ tăng 21,8%. Tổng huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá hợp nhất đạt hơn 296 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ 2019. Tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) tại ngân hàng riêng lẻ được cân đối ở 73,1%, thấp hơn nhiều so với giới hạn 85% Ngân hàng Nhà nước quy định.

Công tác quản trị rủi ro của VPBank hiệu quả. Nợ xấu được kiểm soát tốt, đạt 2,9% vào cuối năm 2020; trong đó tại ngân hàng riêng lẻ lần đầu tiên nợ xấu xuống dưới 2%. Bên cạnh đó, chi phí dự phòng của cả năm 2020 hợp nhất tăng 15,2% so với năm 2019 còn tại ngân hàng riêng lẻ là 27%.

VPBank lãi 13.000 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 26% - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp kết quả kinh doanh các ngân hàng

Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kiểm soát ở mức 28,4%. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất đạt trên 11% theo tiêu chuẩn Basel II.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ngân hàng mẹ tiếp tục cải thiện và duy trì ở mức 15% trong cả năm 2020 so với mức 13% cuối 2019.

Với các chỉ tiêu tài chính trên, VPBank ghi nhận doanh thu hợp nhất cả năm 2020 đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 7,4%. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ đạt gần 21.000 tỷ, tăng 18,6%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 13.000 tỷ đồng, hoàn thành 127,5% kế hoạch đề ra đầu năm, tăng trưởng hơn 26% so với năm 2019.

Với kết quả lợi nhuận kể trên, VPBank trở thành nhà băng có lợi nhuận trước thuế cao thứ 3 thị trường hiện tại, xếp sau Vietcombank (hơn 23.000 tỷ) và VietinBank (hơn 16.450 tỷ). Mức lợi nhuận của ngân hàng tư nhân này hiện cao hơn cả Agribank (12.869 tỷ); MBBank (10.688 tỷ); và BIDV (9.017 tỷ)…

VPBank lãi 13.000 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 26% - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính VPB

Đáng chú ý, trong năm 2020, thực hiện theo Thông tư 01 của NHNN nhằm tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, VPBank đã hạ lãi suất (0,05-4,7%) cho gần 110.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 52.000 tỷ.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của VPBank đạt hơn 419.000 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cuối năm 2019. Trong đó, cho vay khách hàng gần 291.000 tỷ đồng, chiếm 69% tổng tài sản của VPB và tăng hơn 33.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. 

Dư nợ cho vay theo một số ngành chiếm tỷ trọng lớn như hoạt động kinh doanh bất động sản tăng từ 24.000 tỷ lên gần 37.000 tỷ đồng; cho vay cá nhân để mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây nhà ở tăng từ 27.000 tỷ lên 36.000 tỷ đồng; Xây dựng từ 21.000 tỷ lên 24.000 tỷ; Nông lâm thuỷ sản từ 1.000 tỷ lên gần 3.000 tỷ đồng..PV