Bình Dương ACC bán 1,3 triệu cổ phần cho 8 cá nhân

21/12/2020 14:47 GMT+7
Bình Dương ACC đã đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu, trong đó có 18,7 triệu cổ phiếu được chào bán và 1,3 triệu cổ phiếu không chào bán hết. Trong số 1,3 triệu cổ phiếu không chào bán hết, doanh ngiệp sẽ chào bán cho 8 nhà đầu tư cá nhân.
Bình Dương ACC bán 1,3 triệu cổ phần cho 8 cá nhân - Ảnh 1.

Bình Dương ACC bán 1,3 triệu cổ phần cho 8 cá nhân

HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC (HoSE: ACC) vừa thông qua kế hoạch phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của công ty.

Theo đó, doanh nghiệp đã đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu, trong đó có 18,7 triệu cổ phiếu được chào bán và 1,3 triệu cổ phiếu không chào bán hết. Trong số 1,3 triệu cổ phiếu không chào bán hết, doanh ngiệp sẽ chào bán cho 8 nhà đầu tư cá nhân. 

Trong đó, người mua nhiều nhất là cổ đông Nguyễn Ốc Ty với 500.000 cổ phiếu.

Giá chào bán sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu, thời hạn nộp tiền mua từ 18/12/2020 đến 21/12/2020. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2020, Bình Dương ACC ghi nhận 315 tỷ đồng doanh thu thuần, báo lãi sau thuế gần 39 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,2% và 36% so với cùng giai đoạn năm ngoái.

Với kế hoạch kinh doanh cả năm là 595 tỷ đồng doanh thu và 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã hoàn thành 53% mục tiêu doanh thu và 80% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản của Bình Dương ACC tăng 32% so với đầu năm lên 656 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 269 tỷ đồng, chiếm 41% tổng tài sản; tồn kho đạt 184,2 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 74,8 tỷ đồng, chiếm 11,4% tổng tài sản.


Q.D