Bộ GTVT lấy ý kiến về dự án đường sắt tốc độ thiết kế lớn nhất 190 km/h

11/05/2023 17:47 GMT+7
Bộ GTVT đang lấy ý kiến các địa phương UBND TP.HCM, Cần Thơ và UBND các tỉnh: Bình Dương, Vĩnh Long, Tiền Giang, Long An về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Đến nay, Ban quản lý dự án đường sắt đã hoàn thành dự thảo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Để đảm bảo trình tự, thủ tục và cơ sở pháp lý trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Qua đó, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố có tuyến đường sắt đi qua nghiên cứu, tham gia ý kiến về nội dung dáo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Cùng với đó, lưu ý tới sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; sự cần thiết đầu tư; sự phù hợp về mục tiêu, địa điểm, phạm vi, quy mô dự kiến; ý kiến thống nhất về hướng tuyến, vị trí và quy mô, diện tích các nhà ga, diện tích quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp liên quan đến các nhà ga (TOD); phương án kết nối các ga hành khách, hàng hóa, các điểm khống chế, các kết nối đầu mối vận tải; khối lượng giải phóng mặt bằng dự kiến; hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững...

Bộ GTVT lấy ý kiến về dự án đường sắt tốc độ thiết kế lớn nhất 190 km/h - Ảnh 1.

Hệ thống đường sắt quốc gia. Ảnh: VNR

Để có cơ sở hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bảo đảm tiến độ, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh/thành phố gửi ý kiến tham gia về Bộ GTVT trước ngày 15/5/2023.

Đồng thời, yêu cầu Ban quản lý dự án đường sắt có trách nhiệm gửi báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tới UBND các tỉnh/thành phố và phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương trong quá trình tham gia ý kiến.

Theo đề xuất sơ bộ của tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ bắt đầu từ Bình Dương (ga An Bình) đến Cần Thơ (ga Cần Thơ), đi qua 6 tỉnh/thành phố với tổng chiều dài 174,42 km.

Trên tuyến bố trí 15 ga, 11 trạm bảo dưỡng, sửa chữa, khám xe, chỉnh bị.... được xây dựng theo tiêu chuẩn đường đôi - khổ 1.435 mm - điện khí hóa.

Công nghệ đường sắt được lựa chọn cho tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ là đoàn tàu động lực phân tán (EMU) cho tàu khách, đoàn tàu động lực tập trung cho tàu hàng, tín hiệu điều khiển tàu tự động trên nền tảng thông tin vô tuyến; tốc độ thiết kế lớn nhất 190 km/h (tàu khách khai thác tốc độ <190 km/h, tàu hàng khai thác tốc độ <120 km/h). Kết cấu tuyến chủ yếu trên nền đắp và cầu cạn.

Về phương án tổ chức vận tải tàu khách và tàu hàng, Ban quản lý dự án đường sắt kiến nghị tàu hàng sẽ được tổ chức từ Tân Kiên đến ga ga An Bình và Cần Thơ; tàu khách được tổ chức từ Tân Kiên và ga Bình Triệu đến ga Cần Thơ; trong đó tổ chức một số đoàn tàu ngoại ô từ ga Tân Kiên đến ga Tam Hiệp. Tổng mức đầu tư Dự án dự kiến là 213.948 tỷ đồng (khoảng 9,07 tỷ USD).

Về phương án đầu tư, tư vấn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án theo hình thức PPP: Nhà nước thanh toán tiền giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư PPP huy động vốn xây dựng hạ tầng, thử nghiệm và bàn giao lại cho Nhà nước, đây là hình thức BTL.

Nhà đầu tư thành lập Công ty cổ phần vận tải đường sắt TP.HCM - Cần Thơ để đầu tư phương tiện, tổ chức vận hành khai thác và bảo dưỡng hạ tầng, phương tiện và trả phí thuê cơ sở hạ tầng cho Công ty đầu tư và quản lý hạ tầng đường sắt (của nhà nước).

Thế Anh