Bổ sung 2 KCN tại Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam

01/02/2021 22:11 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 2 KCN với diện tích gần 1.000ha trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Theo đó, 2 KCN được bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam gồm: KCN Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 300ha (TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), KCN Phú Bình với diện tích 675ha (xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). 

Các KCN khác nằm trong quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 886/TTg-KTN ngày 12/06/2014 không thay đổi.

Thái Nguyên: 2 khu công nghiệp gần 1.000ha được thêm vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch KCN Sông Công II giai đoạn 2 và KCN Phú Bình.

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tương ứng với chỉ tiêu diện tích đất KCN được điều chỉnh tại văn bản số 1865/TTg-NN ngày 30/12/2020 và vản bản số 1866/TTg-NN ngày 30/12/2020.

Thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển KCN với các công trình nhà ở, xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong KCN, có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân, người lao động.

Hà Thanh