Bổ sung đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào quy hoạch

18/09/2023 15:45 GMT+7
Bộ GTVT vừa phản hồi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi về việc bổ sung quy hoạch đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị bổ sung quy hoạch đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo đảm cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, phát triển hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây.

Cùng đó, đề nghị nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24, đoạn từ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đến giáp xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Bổ sung đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào quy hoạch - Ảnh 1.

Một tuyến đường đi qua thị trấn Măng Đen, tỉnh Kon Tum. Ảnh: TA

Đối với việc bổ sung tuyến cao tốc kết nối tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ GTVT cho biết, thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 và trên cơ sở đề nghị của Tỉnh, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu rà soát bổ sung đường cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum vào quy hoạch.

Theo Bộ GTVT, trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch để phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Đề nghị tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT quá trình rà soát, điều chỉnh theo quy định.

Đối với việc nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 24 đoạn từ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đến giáp xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Bộ GTVT cho hay, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ 24 dài 225km, quy mô cấp III, 2-4 làn xe.

Hiện trạng đoạn tuyến cơ bản đạt tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, trong đó, đoạn Km0+000 - Km8+000, một số đoạn từ Km8 - Km165 (khoảng 57,2 km) và từ Km165+000 đến cuối tuyến (tại nút giao đường Hồ Chí Minh) đã hoàn thành đưa vào khai thác, một số đoạn xung yếu dài khoảng 41,8km đầu tư từ nguồn vốn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 556/NQ-UBTVQH14 ngày 31/7/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành trong năm 2022.

Về nhu cầu đầu tư Quốc lộ 24 đoạn từ thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đến giáp xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khoảng 57 km (Km32+000 - Km89+513) theo quy hoạch nhằm bảo đảm tính đồng bộ, phát huy hiệu quả tuyến đường, góp phần giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách giữa các tỉnh Quảng Ngãi với Kon Tum và vùng Tây Nguyên với duyên hải Trung bộ là cần thiết.

Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được phân bổ hạn hẹp, ngoài điều chỉnh giảm phân bổ lại cho địa phương, nguồn lực còn lại tập trung cho các dự án động lực quan trọng, cấp bách theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ nên chưa thể cân đối để thực hiện thêm các dự án mới (bao gồm cả Quốc lộ 24 đoạn còn lại).

Bộ GTVT sẽ nghiên cứu đề xuất cấp thẩm quyền xem xét bố trí vốn để triển khai đoạn tuyến khi có nhu cầu vận tải và điều kiện về nguồn lực.

Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và duy tu, sửa chữa đối với đoạn tuyến đáp ứng nhu cầu vận tải, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông (trong năm 2023, Quốc lộ 24 đã được bố trí kinh phí 42,3 tỷ sửa chữa cục bộ các đoạn bị hư hỏng nền mặt đường từ Km69 - Km89+513).

Thế Anh