Nghiên cứu đầu tư cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu

17/09/2023 09:53 GMT+7
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đang yêu cầu nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả năng huy động vốn của tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu để có thể sớm đầu tư dự án cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT dự kiến nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 462.000 tỷ đồng, Quốc hội, Chính phủ phân bổ cho bộ là 304.104 tỷ đồng (khoảng 66% nhu cầu).

Trên cơ sở tiêu chí phân bổ vốn của Quốc hội, Bộ GTVT tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm, tạo động lực, có tính lan tỏa, trong đó ưu tiên mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 5.000km đường bộ cao tốc; các tuyến cao tốc chưa cân đối được trong giai đoạn này, bộ sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2026-2030.

Nghiên cứu đầu tư cao tốc Kiên Giang - Bạc Liêu  - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh: TA

Bộ GTVT cho biết, theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg), khu vực tỉnh Bạc Liêu có 2 tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

"Trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, các cơ quan, đơn vị liên quan đã nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án tuyến để lựa chọn phương án tối ưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt", Bộ GTVT cho hay.

Theo Bộ GTVT tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đang triển khai xây dựng, có thể kết nối với thành phố Bạc Liêu thông qua các nút giao liên thông IC7, IC8 và IC9. Hiện, UBND tỉnh Bạc Liêu đang hoàn chỉnh quy hoạch tỉnh, Bộ GTVT sẽ phối hợp xem xét trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch.

Với tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg đoạn tuyến Rạch Giá - Bạc Liêu có tiến trình đầu tư sau năm 2030 nên công tác nghiên cứu chưa được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bạc Liêu, Bộ GTVT đã có văn bản số 3915/BGTVTKHĐT ngày 19/4/2023 đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tiếp tục nghiên cứu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án triển khai đầu tư.

Để có thể triển khai đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nhu cầu của địa phương, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu và Kiên Giang xem xét, có phương án cụ thể về khả năng huy động nguồn lực làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho đầu tư sớm hơn quy hoạch.Thế Anh