Bộ Tài chính: Đã làm việc với gần 40 doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn đáo hạn năm 2023

21/04/2023 14:31 GMT+7
Bộ Tài chính đã làm việc với gần 40 doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán làm việc với các doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn đáo hạn trong năm 2022 và năm 2023.

Theo Bộ Tài chính, hai sự cố của Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát khiến niềm tin và thanh khoản của thị trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, để đảm bảo thị trường hoạt động lành mạnh, minh bạch, an toàn, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các Tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Bộ Tài chính: Vụ Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường trái phiếu - Ảnh 1.

Bộ Tài chính cho biết sự việc xảy ra với Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, đơn vị này đã có nhiều văn bản gửi doanh nghiệp phát hành và tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu yêu cầu có trách nhiệm tới cùng trong việc thanh toán nghĩa vụ trái phiếu, trường hợp có khó khăn trong cân đối nguồn chi trả, doanh nghiệp phải chủ động làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán trái phiếu phù hợp.

Đồng thời, khuyến nghị các tổ chức phát hành chủ động sử dụng dịch vụ kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm, định giá tài sản để đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp và công bố thông tin cho nhà đầu tư yên tâm tiếp tục đầu tư đối với các trái phiếu có tình hình tốt.

Bộ Tài chính cũng đã làm việc với gần 40 doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán làm việc với các doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu lớn đáo hạn trong năm 2022 và năm 2023 để đề nghị các doanh nghiệp thu xếp nguồn vốn thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn, đảm bảo giữ chữ tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Theo Bộ Tài chính, ngày 05/3/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về TPDN riêng lẻ, trong đó cho phép doanh nghiệp phát hành đàm phán với nhà đầu tư để thay đổi điều kiện, điều khoản, gia hạn trái phiếu tối đa không quá 02 năm và nới lỏng một số điều kiện phát hành để giúp doanh nghiệp có thêm thời gian xử lý các khó khăn trước mắt về trái phiếu, giảm áp lực thanh khoản và dần khôi phục niềm tin cho thị trường.

Trong bối cảnh tình hình thị trường tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến thanh khoản trên thị trường trái phiếu, các doanh nghiệp phải chủ động thu xếp nguồn lực, cơ cấu lại tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư.

Về phía nhà đầu tư, Bộ Tài chính lưu ý các nhà đầu tư cần trang bị đầy đủ hiểu biết về quy định của pháp luật về đầu tư TPDN, tiếp cận đầy đủ thông tin và đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành, thận trọng đối với các dịch vụ tư vấn, phân biệt rõ sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp với tiền gửi ngân hàng, đánh giá mức độ rủi ro tương xứng với lợi nhuận khi đầu tư trái phiếu và chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình; tránh việc đầu tư thiếu hiểu biết, gây thiệt hại cho chính bản thân nhà đầu tư và không được pháp luật bảo vệ.

An Linh