Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất bắt buộc niêm yết giá nước mắm, dầu ăn và thuốc chữa bệnh?

27/03/2023 20:42 GMT+7
Bộ Tài chính vừa phản hồi kiến nghị của cử tri Hải Phòng về đề xuất niêm yết công khai giá các loại thuốc thiết yếu, đồng thời giá các loại hàng hoá được sử dụng định kỳ như nước mắm, dầu ăn.

Cụ thể, Bộ Tài chính khẳng định theo quy định hiện hành, các địa điểm thực hiện niêm yết giá bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh (có quầy giao dịch và bán sản phẩm); siêu thị, trung tâm thương mại, chợ theo quy định của pháp luật, cửa hàng, cửa hiệu, ki-ốt, quầy hàng, nơi giao dịch thực hiện việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; hội chợ triển lãm có bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất bắt buộc niêm yết giá nước mắm, dầu ăn và thuốc chữa bệnh? - Ảnh 1.

Bộ Tài chính nói gì trước đề xuất yêu cầu bắt buộc các sản phẩm dầu ăn, nước mắm và thuốc y tế phải công khai giá bán?

Theo cơ quan này, sau 9 năm, hiện Luật Giá đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực song cũng phát sinh tồn tại, hạn chế. Bộ này đã tổ chức tổng kết, đánh giá để sửa đổi, bổ sung và đang chủ trì xây dựng dự án Luật Giá (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước.

Bộ Tài chính cho rằng, cơ quan chức năng cân nhắc việc quy định niêm yết giá trên các sản phẩm từ việc xác định rõ ranh giới, mức độ, phạm vi, biện pháp điều tiết của Nhà nước đối với thị trường trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, khắc phục những tác động tiêu cực của thị trường.

Bộ Tài chính cho rằng, Luật Giá vẫn phải bảo đảm quyền tự định đoạt, tự do kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới để làm tăng tính cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp, tránh can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, nhất là đối tượng yếu thế nhưng không bao cấp.

Chính vì thế, tại dự thảo Luật Giá sửa đổi, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã cụ thể hóa nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến việc công khai, niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như trách nhiệm doanh nghiệp.

Trong đó, Dự thảo Luật Giá sửa đổi quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc đối với các vấn đề về niêm yết giá bao gồm: giá niêm yết; hình thức niêm yết giá; trách nhiệm niêm yết giá; quyền của người tiêu dùng nhằm đảm bảo cho việc quy định và triển khai cụ thể biện pháp này.

Bộ Tài chính cho biết, hiện dự án Luật Giá (sửa đổi) hiện đã được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và nhận được nhiều ý kiến tham gia rất chi tiết, xác đáng của các đại biểu Quốc hội. Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính hiện đang phối hợp với Ủy ban Tài chính, ngân sách để giải trình tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ Tài chính cho biết rất cầu thị các ý kiến tham gia góp ý của cử tri và các đại biểu Quốc hội đề hoàn thiện dự thảo Luật Giá (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, tiến độ, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

An Linh
Cùng chuyên mục